ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make war

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make war-, *make war*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make war on[PHRV] ต่อสู้กับ, See also: ประกาศสงครามกับ, Syn. declare against, declare on, wage against
make war on[PHRV] ขัดแย้งอย่างรุนแรง, See also: ต่อต้านอย่างแรง, Syn. declare against, declare on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if we make resources infinite ah we make war obsolete.แต่ถ้ามีแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน... อ่า... ...สงครามก็จะไม่เกิด Watchmen (2009)
Like something that says it's a bummer to make war on the aliens when we should make, uh...บางอยางคลายๆกับ ทีพูดวาพวกขอทาน ทำสงครามกับพวกตางดาว .... เมือเราจะทำ... Planet 51 (2009)
As penance, I chose not to make war with you again... and to attempt to rectify this disservice.ด้วยความสำนึกผิด ฉันจึงไม่ก่อสงครามกับเจ้าอีก และพยายามที่จะ แก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง Batman: Under the Red Hood (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รบราฆ่าฟัน[V] go to war, See also: make war, fight, battle, fight (with weapons) at close quarters, Syn. ต่อสู้, Ant. สมัครสมานสามัคคี, สามัคคี, Example: เขาเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพกันเสียที หลังจากรบราฆ่าฟันกันมาหลายยกแล้ว, Thai definition: ต่อสู้กันเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตาย
รบราฆ่าฟัน[V] go to war, See also: make war, fight, battle, fight (with weapons) at close quarters, Syn. ต่อสู้, Ant. สมัครสมานสามัคคี, สามัคคี, Example: เขาเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพกันเสียที หลังจากรบราฆ่าฟันกันมาหลายยกแล้ว, Thai definition: ต่อสู้กันเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รบพุ่ง[v. exp.] (rop phung) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle   FR: combattre ; livrer bataille

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top