ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingroup

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingroup-, *ingroup*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingroup(n) กลุ่มที่มีแนวคิดหรืออื่นๆ เหมือนกันและคัดคนไม่เหมือนออก), Syn. coterie, clique, club

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingroup(อิน'กรูพ) n. กลุ่มภายใน, กลุ่มที่มีผลประโยชน์, ความคิดเห็นหรืออื่น ๆ ที่เหมือนกัน

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 in-group \in"-group`\, in group \in" group`\n.
   an exclusive circle of people with a common purpose,
   interests, or attitudes, especially one that produces
   feelings of camaraderie, exclusivity, community, and
   solidarity.
 
   Syn: clique, coterie, ingroup, inner circle, pack, camp.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingroup
   n 1: an exclusive circle of people with a common purpose [syn:
      {clique}, {coterie}, {ingroup}, {inner circle}, {pack},
      {camp}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top