ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camp

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camp-, *camp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., Syn. concentration camp

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camp(n) ค่ายพัก, See also: ที่พักชั่วคราว, Syn. campground, camping ground, encampment
camp(vi) พักอยู่ชั่วคราว, Syn. encamp
camper(n) ผู้ที่ตั้งแคมป์
campus(n) พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, Syn. school grounds, college grounds
camp up(phrv) กระทำเกินเลย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเลยเถิด, Syn. ham up
camphor(n) สารสีขาวมีกลิ่นฉุน, See also: การบูร
camp bed(n) เตียงผ้าใบมีน้ำหนักเบา, Syn. cot
camp out(phrv) ตั้งค่ายพัก, See also: พักแรม, ตั้งเตนท์เพื่อพักผ่อนวันหยุด
camp out(phrv) ใช้ชีวิตร่วมกับ
campaign(n) การรณรงค์, See also: การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camp(แคมพฺ) { camped, camping, camps } n.ค่ายที่พัก, เต้นท์, ท่าทางทีหลอกลวง, มายา, การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย, พัก, หลับนอน, ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
campagna(แคมพาน'ยะ) n. บริเวณพื้นราบ
campaign(แคมเพน') { campaigned, campaigning, campaigns } vi., n. (การ) รณรงค์, แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
camphor(แคม'เฟอะ) n. การบูร, See also: camphoric adj. เกี่ยวกับการบูร
campon. ทุ่งหญ้าเรียบและกว้าง
camporee(แคมพะรี') n. ค่ายเล็ก ๆ ของลูกเสือ
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย
campstooln. ม้านั่งพับได้
campus(แคมพฺ'พัส) n. บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย -pl. campuses

English-Thai: Nontri Dictionary
camp(n) ค่าย, ที่พัก, เต็นท์
camp(vi) ตั้งค่าย, ตั้งเต็นท์, อยู่ค่าย, ตั้งที่พัก, พักแรม
campaign(n) การณรงค์, การรบ, การต่อสู้, การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้, ผู้รณรงค์, ผู้โฆษณาเผยแพร่
camper(n) คนตั้งค่าย, คนพักแรม, ผู้ออกค่าย
camphor(n) การบูร
campus(n) วิทยาเขต
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท, นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
decamp(vi) ถอนกำลัง, ถอนค่าย, รื้อที่พัก, หนีไป, จากไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
camp infirmaryสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
camp, concentration; concentration campค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์, การรณรงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campaign fundกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaign, whisperingการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campanileหอระฆัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campanulate; bell-shaped-รูประฆัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Camper's lineแนวแคมเปอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
camptoniteแคมป์โทไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camp Standardมาตรฐานของค่ายพักแรม [การแพทย์]
Campaign fundsทุนในการหาเสียง [TU Subject Heading]
Campaign managementการจัดการการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Campaignsการรบ [TU Subject Heading]
Campaignsการรณรงค์ [การแพทย์]
Campaniform Sensillaกดและงอ [การแพทย์]
Camphorการบูร [TU Subject Heading]
Camphorน้ำมันการบูร, การบูร, การบูน [การแพทย์]
Camphoraceousกลิ่นการบูร [การแพทย์]
Campingค่ายพักแรม (วิธีการ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า The Great Dictator (1940)
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม Night and Fog (1956)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์ Night and Fog (1956)
Each camp has its surprises:ในแต่ละแคมป์ ก็มีเรื่องน่าแปลกใจ Night and Fog (1956)
They built the camp around it but left the oak intact.แคมป์ถูกสร้างล้อมรอบต้นโอ๊คใหญ่ Night and Fog (1956)
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
As a last resort, and with anguished hearts, they take the dying to the camp hospital.และในท้ายที่สุด ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกเขาพาเพื่อนที่ใกล้ตาย ไปยังโรงพยาบาลในแคมป์ Night and Fog (1956)
The camps are spreading, and they're full.มีแคมป์แบบนี้อยู่ทั่วไปหมด และยังมีคนอยู่แน่นขนัด Night and Fog (1956)
Factories have camps of their own, off limits to the SS.โรงงานหลายแห่งตั้งแคมป์ของตัวเอง เป็นเอกเทศจากทางการ Night and Fog (1956)
The streets of the camps are strewn with corpses.ภายในแคมป์ จึงคราคร่ำไปด้วยศพ Night and Fog (1956)
I know there's scum around or bivouacked near the camp waiting for someone to deliver this loot.ฉันรู้ว่ามีพวกชั่วป้วนเปียน แถวค่ายเพื่อรอให้... ...บางคนเอาของที่ปล้นได้ไปส่ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
campAfter a long argument I finally persuaded her to go camping.
campA group started a campaign to preserve rain forests.
campA national campaign for energy saving is underway.
campA school bus ferries students between the station and the campus.
campAs the days passed, our campaign grew in momentum.
campAt the summer camp, she was in charge of the group I belonged to.
campCamping is impossible where there is no water.
campCould you show me the campus?
campDoes he have anything to do with the campaign?
campEach of his friends is going to camp this summer.
campHe and I were in the same camp then.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเสียง(v) campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai Definition: แสวงหาคะแนนเสียง
เตียงผ้าใบ(n) camp bed, See also: canvas bed, Example: สำหรับการมาเที่ยวทะเลสิ่งที่ท่านขาดไม่ได้ คือการ เอนตัวลงนอนกับเตียงผ้าใบ รับกับลมทะเลเย็นๆ, Thai Definition: เตียงนอนที่ทำเป็นโครง ขึงด้วยผ้าใบหรือวัสดุอย่างอื่นที่ทำอย่างผ้าใบ สามารถพับเก็บได้
เตียงสนาม(n) camp bed, Example: ทหารที่บาดเจ็บถูกหามใส่เตียงสนามออกมาจากสมรภูมิรบ, Thai Definition: เตียงผ้าใบเตี้ยๆ
วิทยาเขต(n) campus, Example: ที่ประชุมมีนโยบายที่จะพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมกัน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: คณะหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น โดยมีอธิการบดีคนเดียวกันและคณะกรรมการกำหนดนโยบายชุดเดียวกัน
ชิงตำแหน่ง(v) run for, See also: campaign, Syn. ชิงเก้าอี้, Example: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย, Thai Definition: แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง
รณรงค์(v) campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai Definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
ศึก(n) campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai Definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก(n) war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai Definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ค่ายทหาร(n) camp, See also: barracks, military camp, garrison, encampment, cantonment, Example: เขาสมัครเข้าทำงานในค่ายทหารฝรั่ง ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพเดิมครอบครัวของเขา, Thai Definition: ที่ตั้งกองทัพ, ที่พักกองทหาร
ค่าย(n) camp, See also: encampment, bivouac, campground, Syn. ที่พักแรม, ค่ายพักแรม, Example: คณะนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งค่ายเพื่อสังเกตการณ์ดูสุริยุปราคาที่พลับพลาค่ายหลวง, Count Unit: ค่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านนอก[bānnøk] (n) EN: countryside ; country  FR: campagne [ f ]
บ้านนอก[bānnøk] (adj) EN: rural ; countrified  FR: rural ; campagnard
ชนบท[chonnabot] (n) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country  FR: campagne [ f ] ; région rurale [ f ]
เด็กบ้านนอก[dek bānnøk] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [ m, f ] ; petit provincial [ m ] ; petite provinciale [ f ]
เด็กชนบท[dek chonnabot] (n, exp) EN: rustic boy ; country boy  FR: enfant de la campagne [ m, f ]
ฝ่าย[fāi] (n) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector  FR: côté [ m ] ; camp [ m ] ; partie [ f ] ; faction [ f ]
หาเสียง[hāsīeng] (v) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo  FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[hippōkhaēmpas = hippōkhaēmphas] (n) EN: hippocampus  FR: hippocampe [ f ]
หอระฆัง[hørakhang] (n) EN: belfry ; bell tower  FR: beffroi [ m ] ; clocher [ m ] ; campanile [ m ]
หัวคะแนน[hūakhanaēn] (n) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner  FR: militant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
camp
campa
campi
campo
camps
campy
camp's
campau
camped
campen

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camp
camps
camped
camper
campus
campers
camphor
camping
campion
Campbell

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校园[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ,   /  ] campus #3,672 [Add to Longdo]
征战[zhēng zhàn, ㄓㄥ ㄓㄢˋ,   /  ] campaign; expedition #11,373 [Add to Longdo]
营地[yíng dì, ㄧㄥˊ ㄉㄧˋ,   /  ] camp #14,575 [Add to Longdo]
风潮[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ,   /  ] campaign; storm and stress #16,069 [Add to Longdo]
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ,  ] campaign for votes; ask voters for support #20,125 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] camphor; Cinnamonum camphara #27,770 [Add to Longdo]
扫黄[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ,   /  ] campaign against pornography #36,574 [Add to Longdo]
露营[lù yíng, ㄌㄨˋ ㄧㄥˊ,   /  ] camp #38,564 [Add to Longdo]
樟脑[zhāng nǎo, ㄓㄤ ㄋㄠˇ,   /  ] camphor C10H16O #60,080 [Add to Longdo]
戴维营[Dài wéi yíng, ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ㄧㄥˊ,    /   ] Camp David #76,314 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Camping { n }camping [Add to Longdo]
Campingausrüstung { f }camping equipment [Add to Longdo]
Campingbett { n }campbed [Add to Longdo]
Campingliege { f }campbed [Add to Longdo]
Campingplatz { m }camp site [Add to Longdo]
Campingplatz { m }camping ground [Add to Longdo]
Feldbett { n }camp bed; cot [Add to Longdo]
Campbellscharbe { f } [ ornith. ]Campbell Is Cormorant [Add to Longdo]
Campostäubchen { n } [ ornith. ]Long-tailed Ground Dove [Add to Longdo]
Camposerdhacker { m } [ ornith. ]Campo Miner [Add to Longdo]
Camposspottdrossel { f } [ ornith. ]Chalk-browed Mockingbird [Add to Longdo]
Camposammer { f } [ ornith. ]Black-masked Finch [Add to Longdo]
Campinas (Stadt in Brasilien)Campinas (city in Brazil) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦(P);軍;兵[いくさ, ikusa] (n) (1) war; battle; campaign; fight; (2) (arch) troops; forces; (P) #216 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) (1) war; campaign; battle; (2) unpaid work #287 [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n, n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) #684 [Add to Longdo]
学園[がくえん, gakuen] (n, adj-no) academy; campus; (P) #994 [Add to Longdo]
[じん, jin] (n) battle formation; camp; encampment #2,697 [Add to Longdo]
キャンパス[kyanpasu] (n) campus; (P) #3,339 [Add to Longdo]
キャンペーン[kyanpe-n] (n) campaign; (P) #4,215 [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] (n, vs, adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) #4,764 [Add to Longdo]
構内[こうない, kounai] (n, adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P) #5,283 [Add to Longdo]
従軍[じゅうぐん, juugun] (n, vs) campaign; (P) #7,178 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
試験実所過程[しけんじっしかてい, shikenjisshikatei] test campaign [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camp \Camp\ (k[a^]mp), n. [F. camp, It. campo, fr. L. campus
   plant, field; akin to Gr. kh^pos garden. Cf. {Campaign},
   {Champ}, n.]
   1. The ground or spot on which tents, huts, etc., are erected
    for shelter, as for an army or for lumbermen, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection of tents, huts, etc., for shelter, commonly
    arranged in an orderly manner.
    [1913 Webster]
 
       Forming a camp in the neighborhood of Boston. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   3. A single hut or shelter; as, a hunter's camp.
    [1913 Webster]
 
   4. The company or body of persons encamped, as of soldiers,
    of surveyors, of lumbermen, etc.
    [1913 Webster]
 
       The camp broke up with the confusion of a flight.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. (Agric.) A mound of earth in which potatoes and other
    vegetables are stored for protection against frost; --
    called also {burrow} and {pie}. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   6. [Cf. OE. & AS. camp contest, battle. See {champion}.] An
    ancient game of football, played in some parts of England.
    --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Camp bedstead}, a light bedstead that can be folded up onto
    a small space for easy transportation.
 
   {camp ceiling} (Arch.), a kind ceiling often used in attics
    or garrets, in which the side walls are inclined inward at
    the top, following the slope of the rafters, to meet the
    plane surface of the upper ceiling.
 
   {Camp chair}, a light chair that can be folded up compactly
    for easy transportation; the seat and back are often made
    of strips or pieces of carpet.
 
   {Camp fever}, typhus fever.
 
   {Camp follower}, a civilian accompanying an army, as a
    sutler, servant, etc.
 
   {Camp meeting}, a religious gathering for open-air preaching,
    held in some retired spot, chiefly by Methodists. It
    usually last for several days, during which those present
    lodge in tents, temporary houses, or cottages.
 
   {Camp stool}, the same as {camp chair}, except that the stool
    has no back.
 
   {Flying camp} (Mil.), a camp or body of troops formed for
    rapid motion from one place to another. --Farrow.
 
   {To pitch (a) camp}, to set up the tents or huts of a camp.
    
 
   {To strike camp}, to take down the tents or huts of a camp.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camp \Camp\ (k[a^]mp), v. t. [imp. & p. p. {Camped} (k[a^]mt;
   215); p. pr. & vb. n. {Camping}.]
   To afford rest or lodging for, as an army or travelers.
   [1913 Webster]
 
      Had our great palace the capacity
      To camp this host, we all would sup together. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camp \Camp\, v. i.
   1. To pitch or prepare a camp; to encamp; to lodge in a camp;
    -- often with out.
    [1913 Webster]
 
       They camped out at night, under the stars. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. [See {Camp}, n., 6] To play the game called camp. [Prov.
    Eng.] --Tusser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camp
   adj 1: providing sophisticated amusement by virtue of having
       artificially (and vulgarly) mannered or banal or
       sentimental qualities; "they played up the silliness of
       their roles for camp effect"; "campy Hollywood musicals
       of the 1940's" [syn: {camp}, {campy}]
   n 1: temporary living quarters specially built by the army for
      soldiers; "wherever he went in the camp the men were
      grumbling" [syn: {camp}, {encampment}, {cantonment},
      {bivouac}]
   2: a group of people living together in a camp; "the whole camp
     laughed at his mistake"
   3: temporary lodgings in the country for travelers or
     vacationers; "level ground is best for parking and camp
     areas"
   4: an exclusive circle of people with a common purpose [syn:
     {clique}, {coterie}, {ingroup}, {inner circle}, {pack},
     {camp}]
   5: a penal institution (often for forced labor); "China has many
     camps for political prisoners"
   6: something that is considered amusing not because of its
     originality but because of its unoriginality; "the living
     room was pure camp"
   7: shelter for persons displaced by war or political oppression
     or for religious beliefs [syn: {camp}, {refugee camp}]
   8: a site where care and activities are provided for children
     during the summer months; "city kids get to see the country
     at a summer camp" [syn: {camp}, {summer camp}]
   v 1: live in or as if in a tent; "Can we go camping again this
      summer?"; "The circus tented near the town"; "The
      houseguests had to camp in the living room" [syn: {camp},
      {encamp}, {camp out}, {bivouac}, {tent}]
   2: establish or set up a camp [syn: {camp}, {camp down}]
   3: give an artificially banal or sexual quality to

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAMP
     Cygwin Apache MySQL PHP (Cygwin, Apache, SQL, PHP)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 camp /kɑ̃/ 
  camping ground; camping site; camp of tents; tented camp

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top