ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the past

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the past-, *in the past*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You haven't used that finger in the past hour and we're in danger.ชั่วโมงและเรากำลังอยู่ในอันตราย เช่นกันคุณรู้ว่า Help! (1965)
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. The Godfather (1972)
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา Mad Max (1979)
It was a bad time for everyone, Rambo. It's all in the past now.มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับทุกคน แรมโบ้ มันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาขณะนี้ First Blood (1982)
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
This is Derrick McCane spotted several times in the province in the past year.นี่คือเดริค แมคเครน... ...พบตัวหลายครั้งในแถบนี้ ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Could I please see a list of all the people who've checked out this book in the past year?ขอดูรายชื่อคนที่เคยยืมเล่มนี้หน่อยสิฮะ Rushmore (1998)
You're living' in the past It's a new generation!You're living' in the past It's a new generation! 10 Things I Hate About You (1999)
Did it ever occur to you that the only time I´ve been happy... in the past five years is when I´m playing ball, when I´m part of a team?Did it ever occur to you that the onIy time I've been happy... in the past five years is when I'm pIaying baII, when I'm part of a team? Never Been Kissed (1999)
You both realize, of course that in the past few hours, you have broken perhaps a dozen school rules.เธอคงสำนึก แน่ล่ะ ว่าสองสามชั่วโมงที่ผ่านมา เธอละเมิดกฎของโรงเรียนเป็นโหล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Consider that in the past six months we have freed more minds than in six years.จะเห็นได้ว่าในช่วงหกเดือนมานี้ เราปลดปล่อยจิตออกมาได้มากกว่าในช่วงหกปีที่ผ่านมา The Matrix Reloaded (2003)
In the past it has demanded over $10000 to allow you to hear anyone sing this popular song in a film.ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทเรียกค่าธรรมเนียมถึง 10, 000 ดอลลาร์ ถึงจะอนุญาตให้คุณได้ยินใครร้องเพลงยอดนิยมนี้ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the pastAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
in the pastBy means of monthly payments, people can purchase more than in the past.
in the pastDead or alive, Can't live in the past.
in the pastI hear this is the coldest winter we have had in the past ten years.
in the pastIn the past, Fletcher Fuel was approached by Japanese companies.
in the pastIn the past it was perfectly normal to get the back of a teacher's hand or fist as punishment.
in the pastIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
in the pastIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.
in the pastIn the past month, three house, all in good condition, have been torn down.
in the pastIn the past, the boys were taught to fend for themselves while still very young.
in the pastIn the past, the old used to be looked upon as experts in solving various problems of life.
in the pastIn the past, there were no oral English classes in high school. Now many schools have oral communication classes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนหลัง(n) in the past, Syn. อดีต, Ant. หนหน้า, Example: กุศลแต่หนหลังได้ช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้
ก่อน(adj) in the past, See also: ago, Syn. ที่แล้ว, เดิม, แต่ก่อน, Example: เมื่อสิบปีก่อนกรุงเทพยังมีพลเมืองไม่มากนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องหลัง[beūanglang] (adv) EN: behind ; in the rear ; in the past  FR: avant
บุพเพสันนิวาส[bupphēsanniwāt] (n) EN: state of being husband and wife in the past life
หนหลัง[hon lang] (adv) EN: in the past  FR: dans le passé
มาแล้ว[mā laēo] (x) EN: in the past ; once upon a time ; ago  FR: passé ; révolu ; déjà
ในอดีต[nai adit] (x) EN: in the past ; in former times  FR: dans le passé ; dans l'ancien temps ; par le passé
ปางหลัง[pāng lang] (x) EN: in the past
สมัยก่อน[samaikøn] (adv) EN: in former times ; in previous times ; formerly ; in the old days ; in the past  FR: jadis ; autrefois ; anciennement ; dans l'ancien temps

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近日[jìn rì, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ, ] in the past few days; recently; in the last few days, #1,324 [Add to Longdo]
以往[yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ, ] in the past; formerly, #2,677 [Add to Longdo]
往昔[wǎng xī, ㄨㄤˇ ㄒㄧ, ] in the past, #26,156 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ませんでした[masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently [Add to Longdo]
往にし[いにし, inishi] (adj-pn) olden-day; hidden in the past [Add to Longdo]
往んじ[いんじ, inji] (adj-pn) olden-day; hidden in the past [Add to Longdo]
此方[こなた;こんた(ok), konata ; konta (ok)] (n) (1) (こなた only) (uk) (See こちら・1) this way; here; (2) (こなた only) the person in question; he; she; him; her; (3) (こなた only) since (a time in the past); prior to (a time in the future); (pn, adj-no) (4) (こなた only) me; (5) you [Add to Longdo]
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
平素[へいそ, heiso] (n-adv, n-t) ordinary; in the past; usual; regular [Add to Longdo]
平素は[へいそは, heisoha] (exp) usually; ordinarily; in the past [Add to Longdo]
牧を駈ける駒[まきをかけるこま, makiwokakerukoma] (exp) horse galloping in the pasture [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top