ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humanity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humanity-, *humanity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humanity(n) คนทั่วไป, See also: มนุษย์โลก
humanity(n) มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์, มนุษยชาติ, ความเป็นมนุษย์, ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์, การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind, man, world
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม, การขาดความกรุณาปรานี, การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
humanity(n) มนุษยชาติ, ความเป็นมนุษย์, ความกรุณา
inhumanity(n) ความทารุณ, ความโหดเหี้ยม, ความไร้มนุษยธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humanity๑. มนุษยชาติ๒. มนุษยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
humanity๑. มนุษยธรรม๒. มนุษยชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humanityมนุษยชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was a kid, I thought I was gonna be this fantastic, heroic human being.เค้าก้อยังคงเป็นเสมือนเพื่อนคนนึงของผม ผมก้อค่อนข้างเป็นห่วง Hero (1992)
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน Hero (1992)
I'll bet all of you, like me yearn for just one story that isn't about unveiling layer after layer of human weakness.แล้วก้อที่สำคัญเลย ต้องมี นักข่าว เข้าประเด็นเลยดีกว่า มียักข่าวของ มันเดย์โซล ที่แบบว่า.. Hero (1992)
We at Channel 4, like you, have been stirred by the courage and the humanity....ระวังตัวกันด้วยล่ะ ไฟท์ติ้ง Hero (1992)
That chimp was the key to moving on to a human subject.ลิงนั่นเป็นกุญแจ สู่บรรทัดฐานของมนุษย์ The Lawnmower Man (1992)
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
When I think of what I might have accomplished... with a human subject.ถ้าเพียงแต่หามันเจอได้สำเร็จล่ะก็ โครงการพัฒนามนุษย์อาจประสบความสำเร็จ The Lawnmower Man (1992)
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ The Lawnmower Man (1992)
It works with a human subject, Timms.โครงการพัฒนาศักยภาพมันได้ผล ทิมส์ The Lawnmower Man (1992)
We want to know what effect it will have on a human subject.เราต้องการรู้ว่า ถ้าเอามาใช้กับคน ผลจะเป็นยังไง The Lawnmower Man (1992)
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน The Lawnmower Man (1992)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humanityAdvances in science don't always benefit humanity.
humanityAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.
humanityCancer is a great enemy of humanity.
humanityFor the welfare of humanity.
humanityHumanity exiled.
humanityHumanity has suffered more from war in this century than ever before.
humanityI feel a great love for all of humanity.
humanityI'll do anything in the interests of humanity.
humanityIt seems that the rich part of humanity doesn't care much for the problems of the poor part.
humanityI will labor in the cause of humanity.
humanityLiterature teaches us about humanity.
humanityMusic is a common speech for humanity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นมนุษย์(n) humanity, See also: human nature, Syn. ความเป็นคน, Example: เราเรียนประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับแสวงหาที่มาของความเป็นมนุษย์
มนุษยธรรม(n) humanity, See also: mankind, Example: มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม, Thai Definition: ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นคน[khwām pen khon] (n, exp) EN: humanity ; human nature
ความเป็นมนุษย์[khwām pen manut] (n, exp) EN: personhood ; humanity ; human nature
ความไร้มนุษยธรรม[khwām rai manutsayatham] (n, exp) EN: inhumanity  FR: inhumanité [ f ]
มนุษยธรรม[manutsayatham] (n) EN: humanity ; mankind  FR: humanité [ f ] ; genre humain [ m ] ; race humaine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
humanity
humanity
humanity's
humanity's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humanity

WordNet (3.0)
humanity(n) the quality of being humane
humanness(n) the quality of being human, Syn. humanity, manhood
world(n) all of the living human inhabitants of the earth, Syn. human beings, human race, humans, man, mankind, humankind, humanity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Humanity

n.; pl. Humanities [ L. humanitas: cf. F. humanité. See Human. ] 1. The quality of being human; the peculiar nature of man, by which he is distinguished from other beings. [ 1913 Webster ]

2. Mankind collectively; the human race. [ 1913 Webster ]

But hearing oftentimes
The still, and music humanity. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

It is a debt we owe to humanity. S. S. Smith. [ 1913 Webster ]

3. The quality of being humane; the kind feelings, dispositions, and sympathies of man; especially, a disposition to relieve persons or animals in distress, and to treat all creatures with kindness and tenderness. “The common offices of humanity and friendship.” Locke. [ 1913 Webster ]

4. Mental cultivation; liberal education; instruction in classical and polite literature. [ 1913 Webster ]

Polished with humanity and the study of witty science. Holland. [ 1913 Webster ]

5. pl. (With definite article) The branches of polite or elegant learning; as language, rhetoric, poetry, and the ancient classics; belles-letters. [ 1913 Webster ]

☞ The cultivation of the languages, literature, history, and archæology of Greece and Rome, were very commonly called literæ humaniores, or, in English, the humanities, . . . by way of opposition to the literæ divinæ, or divinity. G. P. Marsh. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ,   /  ] humanity; human race; mankind #1,271 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) #1,552 [Add to Longdo]
人類[じんるい, jinrui] (n) mankind; humanity; (P) #3,235 [Add to Longdo]
人文[じんぶん(P);じんもん, jinbun (P); jinmon] (n) humanity; civilization; civilisation; culture; (P) #6,378 [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] (n) humanity and justice; duty; (gang's) moral code; (P) #13,790 [Add to Longdo]
人道[じんどう, jindou] (n) humanity; sidewalk; footpath; (P) #15,650 [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P) #17,238 [Add to Longdo]
ヒューマニティー[hyu-manitei-] (n) humanity [Add to Longdo]
義理人情[ぎりにんじょう, girininjou] (n) duty and humanity; (a sense of) moral obligation and humane feelings [Add to Longdo]
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n, adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n, adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top