ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horsewhips

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horsewhips-, *horsewhips*, horsewhip
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา horsewhips มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *horsewhips*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horsewhip[N] แส้ม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horsewhipn. แส้ม้า. vt. เฆี่ยนด้วยแส้ม้า., See also: horsewhipper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
horsewhip(n) แส้ม้า
horsewhip(vt) เฆี่ยนด้วยแส้ม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You horsewhipped the woman he loves.เธอเฆี่ยนผู้หญิงของมัน The Price (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horsewhip    (v) hˈɔːswɪp (h oo1 s w i p)
horsewhips    (v) hˈɔːswɪps (h oo1 s w i p s)
horsewhipped    (v) hˈɔːswɪpt (h oo1 s w i p t)
horsewhipping    (v) hˈɔːswɪpɪŋ (h oo1 s w i p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, / ] horsewhip, #38,538 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peitsche {f}horsewhip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top