ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horsewhipping

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horsewhipping-, *horsewhipping*, horsewhipp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา horsewhipping มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *horsewhipping*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You horsewhipped the woman he loves.เธอเฆี่ยนผู้หญิงของมัน The Price (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horsewhipped    (v) hˈɔːswɪpt (h oo1 s w i p t)
horsewhipping    (v) hˈɔːswɪpɪŋ (h oo1 s w i p i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  horsewhipping
      n 1: the act of whipping with a horsewhip; "that villain needs a
           good horsewhipping"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top