ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hit back

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hit back-, *hit back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hit back[PHRV] ตีกลับ, See also: ฟาดกลับ, ชกกลับ, ต่อยกลับ, ตบกลับ, Syn. strike back
hit back[VI] โต้กลับ, See also: ตีกลับ, ตอกกลับ, Syn. retaliate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't hit back! No violence!อย่าตีเขา อหิงสา Gandhi (1982)
Very good but brick not hit back.ดีมาก ... ... แต่อิฐไม่ได้ตีกลับ Bloodsport (1988)
She thought of how sincerely he apologized... and how meaningless his apologies were... and how she finally decided... to hit back.เธอคิดถึงวินาทีที่เค้าขอโทษเธออย่างนุ่มนวล และ คำขอโทษที่ไร้ค่าของเค้า และสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจ Sunday (2008)
Hm? Hit back.ชกกลับ Let the Right One In (2008)
Hmm You never hit back have you?เธอไม่เคยชกกลับ เธอเคยไหม? Let the Right One In (2008)
do it hit back!เธอต้องชกหลับ Let the Right One In (2008)
Hit back even harder!ชกกลับให้หนักขึ้น Let the Right One In (2008)
Okay, well, just so you know, I hit back.โอเค เราจะได้รู้กัน ว่าฉันก็สู้กลับเป็นเหมือนกัน City on Fire (2008)
We will hit back. We have the world's sympathy right now, that's...เปิดศึกกับมัน ตอนนี้ทั้งโลกกำลังเห็นใจพวกเรา ช่วย.. Vantage Point (2008)
You have to hit back.นายก็สู้ให้หนักกว่า Let Me In (2010)
You have to hit back hard.ฉันทำไม่ได้.. Let Me In (2010)
Rhiannon, Olive, go hit the books. They don't hit back.รีฮานนอน โอลีฟ ชกหนังสือ หนังสือไม่ตอบโต้ Easy A (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back   FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

Japanese-English: EDICT Dictionary
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back [Add to Longdo]
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top