ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grumbl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grumbl-, *grumbl*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grumble(vi) บ่น, See also: ชอบบ่น, บ่นพึมพำ, คร่ำครวญ, Syn. fuss, murmur, whine
grumble(vi) คำราม, Syn. snarl, gnarl
grumble(n) การบ่น, See also: การแสดงความไม่พอใจ, Syn. complaint
grumbler(n) คนขี้บ่น
grumble at(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. complain about
grumble over(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. grumble about
grumble about(phrv) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล), See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง, Syn. grumble over
grumble and grunt(sl) ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grumble(กรัม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) บ่น,คำราม,ครวญ., See also: grumbler n. grumblingly adv. grumbly adv., Syn. repine, complain, whine

English-Thai: Nontri Dictionary
grumble(n) การพร่ำบ่น,การบ่น,การโอดครวญ
grumble(vi) พร่ำบ่น,บ่น,ครวญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grumblCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
grumblHe grumbled about the way they treated him.
grumblI'm fed up with her grumbling.
grumblI'm saying that if the real thing comes to her, Sekka won't have anything to grumble about.
grumblI'm tired of your everlasting grumbles.
grumblMy boss grumbled at me about my work.
grumblMy grandfather was always grumbling about something or other.
grumblShe began to grumble and then to weep.
grumblShe would often hear him grumbling to himself.
grumblStop grumbling.
grumblStop your grumbling and get the work out of the way.
grumblThis action makes me grumble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครวญคร่ำ(v) cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai Definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
พูดงึมงำ(v) murmur, See also: grumble, mutter, Syn. พูดพึมพำ, Example: พ่อเลี้ยงพูดงึมงำคล้ายปลอบเจ้าพลายอยู่ในเพิงข้างบ้าน, Thai Definition: พูดเสียงเบาหรืออยู่ไกลทำให้ได้ยินไม่ถนัด
พร่ำบ่น(v) grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai Definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
ขี้บ่น(adj) grumbling, See also: irritable, complaining, fussy, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Example: นิสัยที่ขี้ข่นของเธอจะทำให้สามีเบื่อมากขึ้นทุกวัน, Thai Definition: ที่ชอบพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
คนขี้บ่น(n) complainer, See also: grumbler, Syn. คนจู้จี้, Example: เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
ปากเปียกปากแฉะ(v) grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียก, พร่ำ, บ่น, Example: หนุ่มสาวทั้งสามจะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีของสังคมดังที่คุณครูแม่เฝ้าพร่ำสอนจนปากเปียกปากแฉะ, Thai Definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
ปากเปียก(v) grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียกปากแฉะ, พร่ำ, บ่น, Example: ฉันได้เตือนเขาจนปากเปียกแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเสียงใคร, Thai Definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
พิไร(v) complain, See also: grumble, Syn. รำพัน, ร่ำว่า, ร่ำร้อง, ร่ำไร
โอดครวญ(v) complain, See also: grumble, moan, Syn. ครวญ, Example: กลุ่มคนเล็กๆ ที่ทำงานในสำนักงานมักจะโอดครวญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานเสมอ, Thai Definition: ร้องร่ำรำพัน
ตัดพ้อ(v) complain, See also: grumble, blame, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อต่อว่า, Example: ลูกชายตัดพ้อคุณพ่อว่าไม่ยอมซื้อของเล่นให้ซักที, Thai Definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่น[bon] (n) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain  FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
การว่า[kān wā] (n) EN: grumble
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
ขี้บ่น[khībon] (adj) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy  FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
งึมงำ[ngeum-ngam] (v) EN: murmur ; mutter ; grumble  FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
โอดครวญ[ōtkhrūan] (v) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail  FR: gémir ; se lamenter
พึมพำ[pheumpham] (v) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พ้อ[phø] (v) EN: complain ; blame ; grumble
พูดงึมงำ[phūt ngeum-ngam] (v) EN: murmur ; mutter ; grumble  FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUMBLE G R AH1 M B AH0 L
GRUMBLED G R AH1 M B AH0 L D
GRUMBLES G R AH1 M B AH0 L Z
GRUMBLING G R AH1 M B AH0 L IH0 NG
GRUMBLING G R AH1 M B L IH0 NG
GRUMBLINGS G R AH1 M B AH0 L IH0 NG Z
GRUMBLINGS G R AH1 M B L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grumble (v) grˈʌmbl (g r uh1 m b l)
grumbled (v) grˈʌmbld (g r uh1 m b l d)
grumbler (n) grˈʌmblər (g r uh1 m b l @ r)
grumbles (v) grˈʌmblz (g r uh1 m b l z)
grumblers (n) grˈʌmbləz (g r uh1 m b l @ z)
grumbling (v) grˈʌmblɪŋ (g r uh1 m b l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lū, ㄌㄨ, / ] grumble; chatter, #18,091 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] grumble, #18,569 [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] grumble; garrulous, #18,678 [Add to Longdo]
诉苦[sù kǔ, ㄙㄨˋ ㄎㄨˇ, / ] grumble, #23,080 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうぐう[guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐじぐじ[gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
ごねる[goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ほざく[hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ぼやく[boyaku] (v5k,vi) to grumble; to complain [Add to Longdo]
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile [Add to Longdo]
管を巻く[くだをまく, kudawomaku] (exp,v5k) to grumble over one's wine cups [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top