ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grouty

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grouty-, *grouty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grouty[ADJ] อารมณ์เสีย, See also: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี, Syn. moodly, sulky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grouty(เกรา'ที) adj. อารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grouty \Grout"y\, a.
   Cross; sulky; sullen. [Colloq.]
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

grouty

 


  

 
grouty
 • อารมณ์เสีย: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี [Lex2]
 • (เกรา'ที) adj. อารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top