ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratuitously

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratuitously-, *gratuitously*, gratuitous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratuitously(adv) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And really, really, specifically, surprisingly, and gratuitously critical of Israel.แล้วก็โคตรๆๆ โคตรที่จะวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเลย Spanish 101 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gratuitously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratuitously

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratuitous \Gra*tu"i*tous\a. [L. gratuitus, from gratus
   pleasing. See {Grate}, a., {Gratis.}]
   1. Given without an equivalent or recompense; conferred
    without valuable consideration; granted without pay, or
    without claim or merit; not required by justice.
    [1913 Webster]
 
       We mistake the gratuitous blessings of Heaven for
       the fruits of our own industry.    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Not called for by the circumstances; without reason,
    cause, or proof; adopted or asserted without any good
    ground; as, a gratuitous assumption.
    [1913 Webster]
 
       Acts of gratuitous self-humiliation. --De Quincye.
    -- {Gra*tu"i*tous*ly}, adv. -- {Gra*tu"i*tous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratuitously
   adv 1: in an uncalled-for manner; "he insulted us gratuitously"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top