ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gracelessness

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gracelessness-, *gracelessness*, gracelessnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gracelessness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gracelessness*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reizlosigkeit {f}gracelessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graceless \Grace"less\, a.
   1. Wanting in grace or excellence; departed from, or deprived
    of, divine grace; hence, depraved; corrupt. "In a
    graceless age." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Unfortunate. Cf. {Grace}, n., 4. [Obs.] --Chaucer. --
    {Grace"less*ly}, adv. -- {Grace"less*ness}, n.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gracelessness
   n 1: an unpleasant lack of grace in carriage or form or movement
      or expression [syn: {gracelessness}, {ungracefulness}]
   2: the inelegance of someone stiff and unrelaxed (as by
     embarrassment) [syn: {awkwardness}, {clumsiness},
     {gracelessness}, {stiffness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

gracelessness

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top