ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gizmo

G IH1 Z M OW2   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gizmo-, *gizmo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gizmo[N] กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gismo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gizmo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then it became more steel per man hour more textiles per man hour more automobiles per man hour and today it's more chips per man hour more gizmos per man hour.แล้วต่อมาก็เป็นการผลิตเหล็กได้มากขึ้น ทอผ้าได้มากขึ้น ประกอบรถยนต์ได้มากขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้นต่อแรงงานคนในหนึ่งชั่วโมง The Corporation (2003)
Forget reeds. I present you with this revolutionary gizmo we call bark.ลืมเถอะ ผมนำเสนอคุณด้วยสิ่งปฏิวัตินี้ Gizmo ที่เราเรียกว่า เปลือก Ice Age: The Meltdown (2006)
He's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month.เขายืนรออยู่หน้าตึก พร้อมกล่องประหลาดหนักๆมาเป็นเดือน The Pursuit of Happyness (2006)
that's why he's been whining all day about trying to invent that memory-wiper gizmo from Men in Black.เรื่องพยายามคิดค้นเครื่องลบความจำ อย่างเรื่อง เมน อิน แบล็ค ไง The Spaghetti Catalyst (2010)
I vote for mistresses. Plus his gizmo fried my watch.ผมโหวตให้เรื่องเมียเก็บ กับ ไอ้หมอนั่นที่ทำนาฬิกาข้อมือผมพัง Sparks and Recreation (2011)
Many things, actually, but you already knew that, thanks to my fancy SHIELD house-arrest gizmo tracking my every key swipe,หลายอย่างเลย แต่เหมือนคุณก็คงจะรู้แล้ว ขอบคุณสำหรับกลไกสุดน่ารักของชีลด์ ติดตามหมด ทั้งขโมยกุญแจ.. FZZT (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GIZMO G IH1 Z M OW2
GIZMOS G IH1 Z M OW0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gizmo
   n 1: something unspecified whose name is either forgotten or not
      known; "she eased the ball-shaped doodad back into its
      socket"; "there may be some great new gizmo around the
      corner that you will want to use" [syn: {doodad},
      {doohickey}, {doojigger}, {gimmick}, {gizmo}, {gismo},
      {gubbins}, {thingamabob}, {thingumabob}, {thingmabob},
      {thingamajig}, {thingumajig}, {thingmajig}, {thingummy},
      {whatchamacallit}, {whatchamacallum}, {whatsis}, {widget}]
   2: a device or control that is very useful for a particular job
     [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
     {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top