ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gismo

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gismo-, *gismo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gismo[N] กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gizmo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gismo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก

CMU English Pronouncing Dictionary
GISMONDI JH IY0 S M OW1 N D IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gismo
   n 1: something unspecified whose name is either forgotten or not
      known; "she eased the ball-shaped doodad back into its
      socket"; "there may be some great new gizmo around the
      corner that you will want to use" [syn: {doodad},
      {doohickey}, {doojigger}, {gimmick}, {gizmo}, {gismo},
      {gubbins}, {thingamabob}, {thingumabob}, {thingmabob},
      {thingamajig}, {thingumajig}, {thingmajig}, {thingummy},
      {whatchamacallit}, {whatchamacallum}, {whatsis}, {widget}]
   2: a device or control that is very useful for a particular job
     [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
     {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top