ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for that reason

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for that reason-, *for that reason*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is for that reason that I stand before you today and say with the utmost confidenceนี่คือเหตุผล ที่ผมยืนต่อหน้าคุณวันนี้ และกล่าวด้วยความมั่นใจที่สุด Good Mourning (2009)
For that reason the Lim family put him on trial and exterminated the wife, making her a virtuous widow.ด้วยเหตุนั้น ตระกูลอิมจึงทรมานเขา และกำจัดภรรยา โดยทำให้นางเป็นหม้ายพรหมจรรย์ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
She should be stopped, for that reason alone.ต้องมีคนหยุดเธอ\\ด้วยสาเหตุนั้นเพียงอย่างเดียว Unholy Night (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for that reasonFor that reason Coco was, to me, 'an older sister I can play with' and I thought of her only as one member of the family not as someone I should question my father concerning her identity.
for that reasonFor that reason it's always held in a fresh atmosphere, and this time too it was a fulfilling day.
for that reasonFor that reason temporary workers are working under inferior conditions.
for that reasonFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
for that reasonHe did not attend the meeting for that reason.
for that reasonIt is such a hard job for that reason.
for that reasonSaying they could not both support a wife and airplane, for that reason both brothers spent their lives as bachelors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะฉะนั้น[CONJ] so, See also: for that reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, therefore, as, Syn. ดังนั้น, ด้วยเหตุนั้น, Example: ลูกไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ เพราะฉะนั้นลูกต้องถูกลงโทษตามที่ตกลงกันไว้, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
เพราะฉะนั้น[X] (phrǿ chanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison

Japanese-English: EDICT Dictionary
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]
然るが故に;しかるが故に[しかるがゆえに, shikarugayueni] (conj) as such; that being so; for that reason [Add to Longdo]
其れ故;それ故[それゆえ, soreyue] (conj) therefore; for that reason; so [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top