Search result for

flagg

(40 entries)
(0.1312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flagg-, *flagg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagged[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
flagging[ADJ] อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ), See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ), Syn. weakening, waning
flaggingly[ADV] อย่างอ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ), See also: อย่างลดน้อยลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
flaggy(แฟลก'กี) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย
unflagging(อันแฟลก'กิง) adj. ไม่หย่อนยาน,ไม่ท้อใจ,ไม่อ่อนกำลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The police were in on it. Could have flagged credit cards. They'll find us.ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ อาจสืบจากบัตรเครดิตแล้วก็จะพบเรา Pineapple Express (2008)
Just look for red. Anything red. I flagged the hits in red.มองหาเครื่องที่มีตำหนิสีแดง Duplicity (2009)
New level of security. Customs flagged his passport and visa as bogus.ศุลกากรเป็นคนจับกุม ว่าหนังสือเดินทางและวีซ่าของเขาปลอม Fa Guan (2009)
Prentiss, you flagged it yourself.เพรนทิส คุณปักธงขึ้นมาเอง Hopeless (2009)
Did you think you were gonna stroll in without immigration flagging your arrival?คุณคิดว่าจะเดินผ่าน โดยไม่ต้องแสดงตน ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้รึ? A561984 (2009)
If you grab 'em outside here like this without horse colour thing, you just did, we're going to get flagged and I'm gonna get pissed.แต่ถ้านายจับข้างนอกตรงไหล่แบบนี้ เราก็จะฟาวและฉันก็จะสติแตก ได้ยินฉันรึเปล่า The Blind Side (2009)
-Your daughter was flagged... as a possible terrorist threat to the United States of America....ก็เพื่อจงใจป้องกันหนึ่งในเป้าหมายของเขา Edge of Darkness (2010)
Also, I'm coming in hot, so whatever you have to do to protect your systems from getting flagged, do it now.ยิ่งไปกว่่านั้นผมกำลังถูกตาม ดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามคุณต้อง ป้องกันระบบของคุณจากการถูกโจมตี เอาเลย Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
His I.D. was flagged in the Planet database as a potential story.His I.D. Was flagged in the Planet database as a potential story. Warrior (2010)
Mind flagging down that waiter?คุณช่วยเรียกพนักงานเสิร์ฟหน่อยสิ Hell-O (2010)
I have flagged those servers,ฉันตั้งระบบเตือนไว้ที่เซิร์ฟเวอร์พวกนั้นแล้ว The Internet Is Forever (2010)
I ran a list of police officers with children who go to Ernstrom College, and I cross-referenced that with my flagged campus violent offenders.ฉันตรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีลูกซึ่งไปเรียนที่วิทยาลัยเอิร์นสตอร์ม และฉันโยงเข้ากับผู้ก่อความรุนแรงในมหาวิทยาลัย Middle Man (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flaggThe street was flagged to welcome the president.

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAGG    F L AE1 G
FLAGGED    F L AE1 G D
FLAGGING    F L AE1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flagged    (v) (f l a1 g d)
flagging    (v) (f l a1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flagge {f} | Flaggen {pl}ensign | ensigns [Add to Longdo]
Flaggenposten {m}flag post [Add to Longdo]
Flaggoffizier {m}flag officer [Add to Longdo]
Flaggschiff {m} | Flaggschiffe {pl}flagship | flagships [Add to Longdo]
Flaggentrappe {f} [ornith.]Lesser Florican [Add to Longdo]
Flaggenschwanzpapagei {m} [ornith.]Red-spotted Racket-tailed Parrot [Add to Longdo]
Flaggennachtschwalbe {f} [ornith.]Pennant-winged Nightjar [Add to Longdo]
Flaggensylphe {f} [ornith.]Booted Racquet-tail [Add to Longdo]
Flaggendrongo [ornith.]Greater Racquet-tailed Drongo [Add to Longdo]
Flaggen-Kaiserfisch {m}; Hawaii-Kaiserfisch {m} (Apolemichthys arcuatus) [zool.]bandit angel; black banded angel [Add to Longdo]
Flaggen-Kaiserfisch {m}; Hawaii-Kaiserfisch {m} (Apolemichthys arcuatus) [zool.]black banded angel; bandit angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国旗[こっき, kokki] Flagge (eines Landes) [Add to Longdo]
[はた, hata] Flagge, Fahne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  flagg
     banner; flag
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top