ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weakening

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weakening-, *weakening*, weaken
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're weakening my position.- - คุณกำลังอ่อนลงตำแหน่? In the Name of the Father (1993)
Your aura is weakening.อยู่สิ ผมทิ้งไว้... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Is the campaign weakening?การรณรงค์อ่อนลงหรือ Gandhi (1982)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Especially you, my lord, if left in your weakened state.โดยเฉพาะท่าน, นายข้า/ไม่มีท่านพวกเราอ่อนแอลง Underworld (2003)
is weakening this country.มีกำลังอ่อนลงประเทศนี้ The Birdcage (1996)
The Japanese take the weakened soldiers on a brutal 60-mile forced march.กองทัพญี่ปุ่นบังคับให้ทหารที่อ่อนแรง ต้องออกเดินเท้ากว่า 60 ไมล์ The Great Raid (2005)
But the hope that you have brought, Your Majesties, is finally starting to weaken the Witch's power.แต่ความหวังที่ท่านนำมา ฝ่าพระบาท... ในที่สุดคำอธิฐานอันน้อยนิดก็เริ่มเปล่งประกาย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
There is no big change in his vital signs but his bodily functions are weakening.ชีพจรเค้าปกติดีครับ แต่ร่างกายเค้ากำลังอ่อนแอลงครับ April Snow (2005)
It's a weakening due to malnutritionไม่แข็งแรงเพราะขาดสารอาหารนี่ะ Grave of the Fireflys (2005)
It only gives a weakening effect, as if they're drunk.มันแค่ทำให้อ่อนแอลง ราวกับว่าพวกเขาเมา The Book of the Three Hans (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
weakening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weakening

WordNet (3.0)
weakening(n) becoming weaker, Ant. strengthening
weakening(n) the act of reducing the strength of something, Ant. strengthening
weakening(adj) moderating by making pain or sorrow weaker
debilitative(adj) causing debilitation, Syn. weakening, enervating, enfeebling

Japanese-English: EDICT Dictionary
衰え[おとろえ, otoroe] (n) weakening; emaciation; decline; (P) #16,167 [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n, vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude [Add to Longdo]
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein [Add to Longdo]
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening [Add to Longdo]
弱化[じゃっか, jakka] (n, vs) weakening [Add to Longdo]
弱体化[じゃくたいか, jakutaika] (n, vs) weakening [Add to Longdo]
衰態[すいたい, suitai] (n) weakening; decline [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top