ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrée

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrée-, *entrée*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrée[N] สิทธิในการเข้า, Syn. access, admission, admittance
entrée[N] อาหารจานหลัก (ในมื้ออาหารนั้นๆ), Syn. main dish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entree(อาน'เทร) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,วิธีการเข้า,รายการอาหารสำคัญ, Syn. entry

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Entrée.อองเทร่ (เข้ามาสิ) Mannequin: On the Move (1991)
I shall name a beef-related entrée after you in your honor!ผมจะตั้งชื่อของกินเล่นตามชื่อคุณเลย - คิชเนอร์ Around the World in 80 Days (2004)
# This is the last game so make it count, it's now or never # Yeahhh # Entrée.เป็นเกมสุดท้ายเพราะงั้นทำให้มันมีค่า เป็นโอกาสสุดท้าย เข้ามา High School Musical 3: Senior Year (2008)
for lunch, even though it's here on the dinner entrées?ของมื้อกลางวัน ถ้าเกิดมาสั่ง ตอนมื้อเย็นนี่ละได้มั้ย? Keep This Party Going (2009)
Let him get you an entrée.คุณทำให้เขาเข้ามา I'm Your Puppet (2013)
Look, I know you're doing everything you can, mais cette voiture est entrée en collision avec ma maisonฉันรู้ว่าคุณกำลังทำทุกอย่าง ที่คุณสามารถทำได้ ,แต่รถนั้นมัน พุ่งมาชนบ้านฉันนะ The Guilty Girl's Handbook (2013)
You wished for your entrée back into society, Mr. Mathis?คุณสนใจจะกลับเข้ามาให้สังคมนี้ไหม คุณแมทธิส ถ้าพรุ่งนี้คุณว่าง Confession (2013)
Maybe we could just add a second entrée option, then, without meat.เราอาจเพิ่มตัวเลือก อาหารจานหลักที่สองแบบไม่มีเนื้อ Frank & Lola (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān khao meūang Thai) EN: Thai immigration arrival card   FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
เอ็นทรานซ์[n.] (enthrān) EN: entrance   FR: entrée [f]
ห้ามเข้า[X] (hām khao) EN: no entry ! ; no admittance ; Keep out ; no admittance   FR: défense d'entrer ; entrée interdite ; on n'entre pas !
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation
การอนุญาตให้เข้า[n. exp.] (kān anuyāt hai khao) EN: admittance   FR: droit d'entrée [m] ; admission [f]
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkhap chai kotmāi) EN: law enforcement   FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การเข้า[n.] (kān khao) FR: entrée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTREE    AA1 N T R EY2
ENTREES    AA1 N T R EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entree    (n) ˈɒntrɛɪ (o1 n t r ei)

French-Thai: Longdo Dictionary
entrée(n) |f, pl. entrées| ทางเข้า
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
entrée d'air(n) ทางอากาศเข้า, See also: Related: entrée
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée

Japanese-English: EDICT Dictionary
アントレ;アントレー[, antore ; antore-] (n) (1) entree (fre [Add to Longdo]
ザクースカ[, zaku-suka] (n) entree (rus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  entrée /ɑ̃tʀe/ 
   access; admission; admittance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top