ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dumb terminal

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dumb terminal-, *dumb terminal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dumb terminalเครื่องปลายทางแบบใบ้
เครื่องปลายทางที่ไม่มีตัวประมวลผลหลัก แต่สามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านแป้นพิพม์แล้วส่งคำสั่งและข้อมูลนั้นไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก [คอมพิวเตอร์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哑终端[yā zhōng duān, ㄧㄚ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] dumb terminal, #375,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダムターミナル[, damuta-minaru] (n) {comp} dumb terminal [Add to Longdo]
ダム端末[ダムたんまつ, damu tanmatsu] (n) {comp} dumb terminal [Add to Longdo]
簡易端末[かんいたんまつ, kan'itanmatsu] (n) {comp} dumb terminal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡易端末[かんいたんまつ, kan'itanmatsu] dumb terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 dumb terminal
  n.
 
   A terminal that is one step above a {glass tty}, having a minimally
   addressable cursor but no on-screen editing or other features normally
   supported by a {smart terminal}. Once upon a time, when glass ttys were
   common and addressable cursors were something special, what is now called a
   dumb terminal could pass for a smart terminal.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top