ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -终-, *终*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[终, zhōng, ㄓㄨㄥ] end; finally, in the end
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  冬 (dōng ㄉㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 558

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, / ] end; finish, #3,462 [Add to Longdo]
[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, / ] at last; in the end; finally; eventually, #517 [Add to Longdo]
[zuì zhōng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ, / ] final; ultimate, #724 [Add to Longdo]
[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, / ] from beginning to end; all along, #1,809 [Add to Longdo]
[zhōng duān, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] end; terminal, #5,629 [Add to Longdo]
[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ, / ] lifelong, #6,741 [Add to Longdo]
[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, / ] to stop; to terminate (legal), #7,049 [Add to Longdo]
[zhōng jiū, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡ, / ] in the end; after all is said and done, #7,557 [Add to Longdo]
[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the end; end point; finishing line (in a race); destination; terminus, #8,551 [Add to Longdo]
[nián zhōng, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄥ, / ] end of the year, #8,750 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At last.[CN]  Ninja Assassin (2009)
I knew...[CN]  Shinobi: Heart Under Blade (2005)
Always.[CN] 始 Perfect Sisters (2014)
- [Crashing][CN] 止! The Gang Exploits the Mortgage Crisis (2009)
At last.[CN] 于成了 Spring (2011)
Finds out that Yoon is in his mom's room.[CN] 于发现小允 原来在他妈妈的房间里 Episode #1.5 (2004)
In your head, there is still a bullet left.[CN] 你于回来了 Episode #1.2 (2004)
At last[CN]  Tendres cousines (1980)
- The end.[CN] 结之时 Beginning of the End (2014)
- At last.[CN] - His Girl Friday (1940)
Finally.[CN]  Free to Play (2014)
Finally.[CN]  The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Treasure (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top