ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diminutions

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diminutions-, *diminutions*, diminution
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diminutions (n) dˌɪmɪnjˈuːʃənz (d i2 m i n y uu1 sh @ n z)
diminution (n) dˌɪmɪnjˈuːʃən (d i2 m i n y uu1 sh @ n)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diminution(ดิมมินิว'เชิน) n. การลดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diminution of damagesการลดค่าเสียหาย (เพราะฝ่ายผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพร่อง(n) depletion, See also: dwindling, decrement, lack of, diminution, reduction, Syn. การขาด, ความร่อยหรอ, Example: อุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากการพร่องของดิน ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้, Thai Definition: การไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น น้ำพร่องโอ่ง ข้าวสารพร่องกระสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลด[kān lot] (n) EN: cut ; decrease  FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดความเครียด[kān lot khwām khrīet] (n, exp) EN: stress reduction  FR: diminution du stress [f]
การลดเงินเดือน[kān lot ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary cut  FR: diminution de salaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIMINUTION D IH2 M AH0 N UW1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verminderung {f}; Beeinträchtigung {f} | Verminderungen {pl}; Beeinträchtigungen {pl}diminution | diminutions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記録欠缺の主張[きろくけんけつのしゅちょう, kirokukenketsunoshuchou] (exp) alleging diminution [Add to Longdo]
減額[げんがく, gengaku] (n,vs) reduction; diminution; abatement; (P) [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
減損[げんそん, genson] (n,vs) decrease; diminution; loss; impairment [Add to Longdo]
逓減[ていげん, teigen] (n,vs) successive diminution [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top