ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diaphanous

D AY0 AE1 F AH0 N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diaphanous-, *diaphanous*, diaphanou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diaphanous(adj) โปร่ง บาง และเนื้อดี (ผ้า), Syn. clear, crystalline, limpid, Ant. opaque, nontranslucent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIAPHANOUS D AY0 AE1 F AH0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diaphanous (j) dˈaɪˈæfənəs (d ai1 a1 f @ n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diaphanous \Di*aph"a*nous\, a. [Gr. ?, fr. ? to show or shine
   through; dia` through + ? to show, and in the passive, to
   shine: cf. F. diaphane. See {Phantom}, and cf. {Diaphane},
   {Diaphanic}.]
   Allowing light to pass through, as porcelain; translucent or
   transparent; pellucid; clear.
   [1913 Webster]
 
      Another cloud in the region of them, light enough to be
      fantastic and diaphanous.        --Landor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diaphanous
   adj 1: so thin as to transmit light; "a hat with a diaphanous
       veil"; "filmy wings of a moth"; "gauzy clouds of
       dandelion down"; "gossamer cobwebs"; "sheer silk
       stockings"; "transparent chiffon"; "vaporous silks" [syn:
       {diaphanous}, {filmy}, {gauzy}, {gauze-like}, {gossamer},
       {see-through}, {sheer}, {transparent}, {vaporous},
       {vapourous}, {cobwebby}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top