ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debrief

D IH0 B R IY1 F   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debrief-, *debrief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debrief[VT] ตั้งคำถามอย่างละเอียด, See also: สอบสวน, ซักไซ้, Syn. interrogate, question

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debrief(ดิบรีฟ') vt. สอบถามรายละเอียด, See also: debriefing n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He ought to head over there and debrief her.เขาน่าจะไปที่นั่น แล้วสอบถามเธอนะ The Bourne Supremacy (2004)
Well, I plan to debrief him here, but not as a suspect.ผมกะจะสรุปงานให้เขาฟัง แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้ต้องสงสัย Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
But we should wait to debrief you until Agent Walker arrives.เราจะรอวอล์คเกอร์ก่อนแล้วค่อยบอกงาน Chuck Versus the Crown Vic (2007)
St.john's giving 'em a debrief on what happened.เซนต์จอห์นจะเล่าให้พวกเขาฟัง ว่าเกิดอะไรขึ้น Fever (2007)
All right, debrief the hostages.ได้ คุยกับตัวประกันสิ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
We need to debrief him very carefully.เราต้องสอบปากคำเขาให้ดี Body of Lies (2008)
Maybe you can debrief me on the situation.คุณควรจะเล่าสถานะการณ์ให้ผมฟัง Blow Out (2008)
And I think you should be the one who debriefs him.และผมคิดว่าคุณ ควรเป็นคนถามเขา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I heard you finished your debrief and were on your way out.- ฉันได้ยินว่าคุณ สรุปเรื่องทั้งหมดและกำลังจะกลับ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I need to debrief you on the canisters that you saw.ฉันต้องการปรึกษากับคุณ เกี่ยวกับสารพิษที่คุณเจอ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We'll debrief you, go over your options.เราจะสรุปให้คุณฟัง ว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง Bound (2009)
I want to debrief them.- ผมอยากสอบสวนเขา A561984 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBRIEF D IH0 B R IY1 F
DEBRIEFS D IH0 B R IY1 F S
DEBRIEFED D IH0 B R IY1 F T
DEBRIEFING D IH0 B R IY1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debrief (v) dˌiːbrˈiːf (d ii2 b r ii1 f)
debriefs (v) dˌiːbrˈiːfs (d ii2 b r ii1 f s)
debriefed (v) dˌiːbrˈiːft (d ii2 b r ii1 f t)
debriefing (v) dˌiːbrˈiːfɪŋ (d ii2 b r ii1 f i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debrief \De*brief"\, v.
   to interrogate (a person who has recently experienced an
   event), to obtain information about that experience; -- used
   especially of military pilots or diplomatic agents who have
   just returned from a mission.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debrief
   v 1: put someone through a debriefing and make him report; "The
      released hostages were debriefed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top