ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

de luxe

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -de luxe-, *de luxe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
de luxe[ADJ] หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม), See also: คุณภาพดีมีราคาแพง, Syn. elegrant, grand, luxurious

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องดีลักซ์[n. exp.] (hǿng dīlak) EN: Deluxe Room   FR: chambre de luxe [f]
ห้องสวีท [n. exp.] (hǿng sawīt) EN: suite   FR: suite [f] ; chambre de luxe [f]
ของฟุ่มเฟือย[n.] (khøng fumfeūay) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods   FR: luxe [m] ; objet de luxe [m] ; produit de luxe [m]
ภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย[n. exp.] (phāsī sing fumfeūay) EN: luxury tax   FR: taxe de luxe [f]
รถ วิ.ไอ.พี.[n. exp.] (rot Wi.Ai.Phī.) FR: autocar de luxe [m] ; autocar VIP [m]
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
de luxe    (j) dˈɪ-lˈʌks (d i1 - l uh1 k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  de luxe
      adj 1: elegant and sumptuous; "a deluxe car"; "luxe
             accommodations" [syn: {deluxe}, {de luxe}, {luxe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top