ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compact disk

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compact disk-, *compact disk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compact diskCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
compact diskThe watch on the compact disk is mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีดี(n) CD, See also: compact disk, Thai Definition: จานบันทึกอัดแน่น, จานคอมแพกต์ที่มีหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
ซีดี-รอม(n) compact disk read only memory, See also: CD-ROM, Example: การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย, Count Unit: แผ่น, Notes: (อังกฤษ)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激光唱片[jī guāng chàng piàn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] compact disk; CD #143,314 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 compact disc \com"pact disc`\, compact disk \com"pact
 disk`\(k[o^]m"p[a^]kt d[i^]sk`), n.
   a disk-shaped optical data storage medium approximately 4-3/4
   in. in diameter, which stores binary data as microscopic
   nonreflective holes or pits in an otherwise reflective
   surface, and is recorded and played back by rotation in an
   electronic device containing a laser. It is often referred to
   by its abbreviation CD. It is a type of optical data storage
   medium. Compact disks are used for recordings of music as
   well as of data for computer applications.
 
   Syn: CD.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 laser disk \laser disk\ n.
   A digital data storage medium consisting of a thin disk onto
   which the data is impressed by a laser, in the form of a
   linear sequence of dots; same as {optical disk}. The data is
   subsequently read back by the use of a laser beam. See also
   {compact disk}.
 
   Note: The original disk may be created by use of a laser, but
      copies of the original disk may be created by a
      replicating process which does not itself require a
      laser.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compact disk
   n 1: a digitally encoded recording on an optical disk that is
      smaller than a phonograph record; played back by a laser
      [syn: {compact disk}, {compact disc}, {CD}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top