ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cockeye

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cockeye-, *cockeye*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockeye(n) ตาเข
cockeyed(adj) โง่ (คำสแลง), Syn. silly, foolish
cockeyed(adj) ที่ตาเข, Syn. cross-eyed
cockeyed(adj) ที่เอียงไปข้างหนึ่ง (คำสแลง), Syn. crooked, awry
cockeyed(sl) บ้า, See also: สติแตก, จิตไม่ปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockeye(คอค'อาย) n. ตาเข, ตาเหล่
cockeyed(คอค'อายดฺ) adj. ตาเขหรือเหล่, เอียงไปหรือบิดไปด้านหนึ่ง, โง่, ผิดสิ้นเชิง, Syn. awry

English-Thai: Nontri Dictionary
cockeyed(adj) ตาเหล่, ตาเอียง, ตาเข, ตาส่อน, ไม่ซื่อตรง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COCKEYED K AA1 K AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cockeyed (j) kˈɒkaɪd (k o1 k ai d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cockeye \Cock"eye`\, n. [From cock to turn up.]
   A squinting eye. --Forby.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cockeye \Cock"eye`\, n. (Mach.)
   The socket in the ball of a millstone, which sits on the
   cockhead.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top