ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cross-eyed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cross-eyed-, *cross-eyed*, cross-ey, cross-eye
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross-eyed(adj) ตาเหล่, See also: ตาเข, ตาเอก, Syn. squint-eyed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cross-eyed(ครอส'อายดฺ) adj. เป็นตาเขหรือเหล่, See also: cross-eyedness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel that I become cross-eyed myself when I looked too long at her.เธอช่างเข้าถึงมันจริงๆ First Cup (2007)
That's why you people make me go cross-eyed signing all these forms.คุณเซ็นคำสั่งไม่ให้ยื้อชีวิตเหรอครับ? Rise Up (2008)
Why don't you go make out with your cross-eyed girlfriend?ทำไม ไม่มีอะไรจะทำกับแฟนตาเขเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข(adj) walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai Definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
ตาเอก(n) squint-eyed, See also: cross-eyed, astigmatic-eyed, Syn. ตาเหล่, ตาเข, Example: เขาไม่ชอบให้เพื่อนล้อว่าเขาเป็นตาเอก, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: ตาที่มีลูกตาดำอยู่ไม่ตรงที่
เหล่(adj) squint, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เข, Example: เขาเป็นคนตาเหล่ทั้ง 2 ข้างมาตั้งแต่เกิด, Thai Definition: เขมาก (ใช้กับตา)
เข(v) wall-eyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Example: ถ้าสังเกตให้ดี ตาดำของหนูคนนี้จะเขไปนิดนึง, Thai Definition: เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข[khē] (v) EN: squint ; be cross-eyed  FR: loucher ; bigler (vx)
คนตาเข[khon tākhē] (n, exp) EN: walleyed person ; cross-eyed person  FR: loucheur [ m ] ; loucheuse [ f ] ; louchon [ m ] (fam.)
เหล่[lē] (adj) EN: cross-eyed ; squint-eyed
ตาเหล่[tālē] (adj) EN: cross-eyed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斗眼[dòu yǎn, ㄉㄡˋ ㄧㄢˇ, ] cross-eyed #142,654 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
内斜視[ないしゃし, naishashi] (n) (See 外斜視) cross-eyed; convergent strabismus [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top