ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check over-, *check over*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check over(vi) ตรวจสอบ, See also: ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย, Syn. check, check up on, look into
check over(phrv) ตรวจสอบ
check over(phrv) ตรวจสุขภาพ, Syn. check up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please check over thisช่วยตรวจสอบด้วยครับ Be with You (2004)
I'll check over here.ผมดูตรงนี้ให้นะ National Treasure: Book of Secrets (2007)
- That way. Check over there.-ทางนั้น ตรวจดูทางนั้นด้วย ! Episode #1.8 (2009)
I gave 'em all keys. Helped them do a sound check over the weekend.ฉันให้กุญแจพวกเขา สำหรับซ้อมวันหยุด Funk (2010)
Great. I'll check over here.ดีเลย งั้นผมจะเช็คตรงโน้นน่ะ Chuck Versus the Living Dead (2010)
Check over there!ดูตรงนั้นซิ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Check over there.ตรวจตรงนั้นดู The Outsiders (2011)
I'm going to check over here.ฉันจะไปเช็คตรงนั้น The Doll in the Derby (2013)
Please give us our check over here.ช่วยเช็คบิลโต๊ะนี้ด้วย Episode #1.4 (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 check over
   v 1: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
      "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
      {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
      over}, {go over}, {check into}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top