ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cell division

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cell division-, *cell division*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cell division(n) การแบ่งเซลล์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cell divisionการแบ่งเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cell Divisionการแบ่งเซลล์, การแบ่งตัวของเซลล์ [การแพทย์]
cell divisionการแบ่งเซลล์, กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นจากเซลล์เดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细胞分裂[xì bāo fēn liè, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ,     /    ] cell division [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
減数[げんすう, gensuu] (n, vs) (1) decreasing in number; (2) type of cell division (biology); (3) subtrahend [Add to Longdo]
細胞分裂[さいぼうぶんれつ, saiboubunretsu] (n) cell division [Add to Longdo]
体細胞分裂[たいさいぼうぶんれつ, taisaiboubunretsu] (n) somatic cell division (i.e. mitosis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Division \Di*vi"sion\, n. [F. division, L. divisio, from
   dividere. See {Divide}.]
   1. The act or process of diving anything into parts, or the
    state of being so divided; separation.
    [1913 Webster]
 
       I was overlooked in the division of the spoil.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which divides or keeps apart; a partition.
    [1913 Webster]
 
   3. The portion separated by the divining of a mass or body; a
    distinct segment or section.
    [1913 Webster]
 
       Communities and divisions of men.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Disunion; difference in opinion or feeling; discord;
    variance; alienation.
    [1913 Webster]
 
       There was a division among the people. --John vii.
                          43.
    [1913 Webster]
 
   5. Difference of condition; state of distinction;
    distinction; contrast. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I will put a division between my people and thy
       people.                --Ex. viii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   6. Separation of the members of a deliberative body, esp. of
    the Houses of Parliament, to ascertain the vote.
    [1913 Webster]
 
       The motion passed without a division. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) The process of finding how many times one number
    or quantity is contained in another; the reverse of
    multiplication; also, the rule by which the operation is
    performed.
    [1913 Webster]
 
   8. (Logic) The separation of a genus into its constituent
    species.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mil.)
    (a) Two or more brigades under the command of a general
      officer.
    (b) Two companies of infantry maneuvering as one
      subdivision of a battalion.
    (c) One of the larger districts into which a country is
      divided for administering military affairs.
      [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) One of the groups into which a fleet is divided.
     [1913 Webster]
 
   11. (Mus.) A course of notes so running into each other as to
     form one series or chain, to be sung in one breath to one
     syllable.
     [1913 Webster]
 
   12. (Rhet.) The distribution of a discourse into parts; a
     part so distinguished.
     [1913 Webster]
 
   13. (Biol.) A grade or rank in classification; a portion of a
     tribe or of a class; or, in some recent authorities,
     equivalent to a subkingdom.
     [1913 Webster]
 
   {Cell division} (Biol.), a method of cell increase, in which
    new cells are formed by the division of the parent cell.
    In this process, the cell nucleus undergoes peculiar
    differentiations and changes, as shown in the figure (see
    also {Karyokinesis}). At the same time the protoplasm of
    the cell becomes gradually constricted by a furrow
    transverse to the long axis of the nuclear spindle,
    followed, on the completion of the division of the
    nucleus, by a separation of the cell contents into two
    masses, called the daughter cells.
 
   {Long division} (Math.), the process of division when the
    operations are mostly written down.
 
   {Short division} (Math.), the process of division when the
    operations are mentally performed and only the results
    written down; -- used principally when the divisor is not
    greater than ten or twelve.
 
   Syn: compartment; section; share; allotment; distribution;
     separation; partition; disjunction; disconnection;
     difference; variance; discord; disunion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cell division
   n 1: the process in reproduction and growth by which a cell
      divides to form daughter cells [syn: {cell division},
      {cellular division}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top