ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carry out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carry out-, *carry out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry out(phrv) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้ลุล่วง, Syn. complete, fulfill
carry out(phrv) ทำให้สำเร็จ, See also: ทำให้บรรลุ, Syn. fulfil

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are happy to carry out your every commandเรามีความสุขที่จะถือ out your ทุกคำสั่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They are the elite of the IRA... who carry out the bombings and the shootings.ผู้ดำเนินการ เหตุระเบิดและยิง In the Name of the Father (1993)
I just carry out orders. I don't want to hurt your family.ฉันเพิ่งดำเนินการออกคำสั่ง ฉันไม่อยากทำร้ายครอบครั? In the Name of the Father (1993)
And you're not responsible enough to carry out your duties fishing with your brotherแกไม่เหมาะสมพอที่จะทำงานแบบนี้ แกน่าจะไปเป็นชาวประมงกับพี่แก Failan (2001)
Carry out your investigation, Kajiwara.สืบต่อไปนะ คาจิวาระ Yomigaeri (2002)
He put that fucking truck in my hands so I could carry out His will, made me kill that man and those girls, but hey, He didn't give me the strength to stay and save them.ท่าน.. มอบไอ้รถกระบะห่านี่ให้ผมเพื่อที่จะให้ผมทำตามที่ท่านต้องการ ทำให้ผมฆ่าชายคนนั้นกับเด็กๆ 21 Grams (2003)
You didn't carry out the task.คุณไม่ต้องทำอะไรแล้ว Pan's Labyrinth (2006)
Were the terrorists to carry out their intentions...ว่าผกก.จะทำตามเจตนารมณ์หรือไม่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Well, just in case you're wrong and he signs the treaty, you be ready to carry out your threat.ถ้าเผื่อคุณคิดผิดแล้วเขาได้ลงนามขึ้นมา คุณพร้อมที่จะจัดการทางฝั่งของคุณนะ ? Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
We have to carry out his legacy, เราต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อ The Magnificent Seven (2007)
Look, Dad's gone now and we have to carry out his legacy:ฟังนะ พ่อจากไปแล้ว และเราต้องสืบทอดสิ่งที่เขาทำ Bedtime Stories (2007)
We have to carry out his legacy, เราต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อ Bad Day at Black Rock (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carry outAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
carry outCarry out the task as well as you can.
carry outDid you carry out your plan?
carry outDoes the applicant have suitable abilities to carry out the job?
carry outFrom the practical point of view, his plan is not easy to carry out.
carry outGranting that the aim is right, how will you carry out the plan?
carry outHe could not carry out his plan.
carry outHe couldn't carry out his first plan.
carry outHe did his best to carry out the plan.
carry outHe didn't carry out his promise.
carry outHe had to call on all his experience to carry out the plan.
carry outHe has the ability to carry out big plans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำคุณ(v) carry out the sorcery, Syn. ทำคุณทำไสย, Thai Definition: ประกอบพิธีเพื่อทำร้ายฝ่ายตรงข้ามโดยใช้เวทมนตร์คาถาเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้าไปอยู่ในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต้น
ปฏิบัติ(v) perform, See also: carry out, execute, implement, Syn. ทำตาม, กระทำตาม, ปฏิบัติตาม, Example: นักเรียนต้องรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง, Thai Definition: ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ คำสั่ง
ดำเนินการ(v) manage, See also: carry out, conduct, engage in, do, perform, proceed, carry on, execute, Syn. กระทำ, ทำ, ลงมือ, จัดการ, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Example: รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
กระทำ[kratham] (v) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make  FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
ลงมือทำ[longmeū tham] (v, exp) EN: start to do ; set about ; conduct ; carry out  FR: entreprendre
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice  FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติการ[patibatkān] (v) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work  FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ปฏิบัติหน้าที่[patibat nāthī] (v, exp) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty  FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
ปฏิบัติภารกิจ[patibat phārakit] (v, exp) EN: do one's task ; perform one's mission ; perform one's duty ; carry out one's duty ; discharge one's duty
ประกอบ[prakøp] (v) EN: perform ; carry out ; practise  FR: exercer ; pratiquer ; accomplir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大举[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, / ] carry out a large-scale (military) operation #15,440 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行う(P);行なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) #555 [Add to Longdo]
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s, vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf, v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) #4,009 [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
運び出す;運びだす[はこびだす, hakobidasu] (v5s) to carry out [Add to Longdo]
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s, vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through [Add to Longdo]
完遂[かんすい(P);かんつい(ik), kansui (P); kantsui (ik)] (vs) (1) (See 未遂) to accomplish; to carry out; (n) (2) accomplishment; (P) [Add to Longdo]
期成同盟[きせいどうめい, kiseidoumei] (n) association formed to carry out an objective [Add to Longdo]
計画を実行する[けいかくをじっこうする, keikakuwojikkousuru] (exp, vs-i) to carry out a scheme [Add to Longdo]
遣り抜く;やり抜く[やりぬく, yarinuku] (v5k, vt) to carry out to completion; to accomplish [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top