ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculable-, *calculable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculable(adj) ที่สามารถคาดการณ์ได้, Syn. predictable, foreseeable
calculable(adj) ที่สามารถคำนวณได้, Syn. computable, countable, accountable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้, ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable

English-Thai: Nontri Dictionary
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้, เหลือคนานับ, ไม่แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับไม่ถ้วน[nap mai thūan] (adj) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold  FR: incommensurable ; incalculable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculable (j) kˈælkjuləbl (k a1 l k y u l @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculable \Cal"cu*la*ble\, a. [Cf. F. calculable.]
   That may be calculated or ascertained by calculation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculable
   adj 1: capable of being calculated or estimated; "a calculable
       risk"; "calculable odds" [ant: {incalculable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top