ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulls

B UH1 L Z   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulls-, *bulls*, bull
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullseye[N] จุดกลางเป้า, Syn. bull
bullshit[VI] ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
bullshit[VT] ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
bullshit[SL] หลอกลวง, See also: โกหก
bullshitter[SL] คนขี้โม้, See also: คนชอบโกหก
bullshit artist[SL] คนขี้โม้, See also: คนชอบโกหก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullsวัวเพศผู้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bullshit.ตอแหล Seeds (2008)
Bullshit.โกหก New World in My View (2009)
Bullshit.โกหก. Runner Runner (2013)
Bullshit, what's the job?อย่ามาแหล งานอะไร Blazing Saddles (1974)
Bullshit!ตอแหล Blazing Saddles (1974)
Warning shots are bullshit.ยิงขู่น่ะไม่ได้เรื่องหรอก Phantasm (1979)
Bullshit. Come on.มาสิ The Blues Brothers (1980)
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย The Blues Brothers (1980)
- Bullshit. - I don't bullshit.บูลชิท ผมไม่บูลชิท The Blues Brothers (1980)
- I just cannot believe any of this voodoo bullshit.Childs. Childs.ods, man. The Thing (1982)
- Do you believe any of this voodoo bullshit, Blair ?The Norwegians get a hold of this, and they dig it up out of the ice. The Thing (1982)
Bullshit ! - Why would he take-You gonna let him give the orders? The Thing (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLS    B UH1 L Z
BULLS'    B UH1 L Z
BULLSEYE    B UW1 L Z AY0
BULLSHIT    B UH1 L SH IH2 T
BULLSHITTER    B UH1 L SH IH2 T ER0
BULLSHITTING    B UH1 L SH IH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulls    (n) bˈulz (b u1 l z)
bullshit    (v) bˈulʃɪt (b u1 l sh i t)
bullshits    (v) bˈulʃɪts (b u1 l sh i t s)
bullshitted    (v) bˈulʃɪtɪd (b u1 l sh i t i d)
bullshitting    (v) bˈulʃɪtɪŋ (b u1 l sh i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狗屁[gǒu pì, ㄍㄡˇ ㄆㄧˋ, ] bullshit; nonsense, #19,045 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ばば[, baba] (n) shit; bullshit [Add to Longdo]
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit [Add to Longdo]
ツボる[, tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.) [Add to Longdo]
ブルズアイ・ピグミー・ゴビー;ブルズアイピグミーゴビー[, buruzuai . pigumi-. gobi-; buruzuaipigumi-gobi-] (n) bullseye pygmy goby (Trimma tauroculum, found in Palau) [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
牛糞;牛ふん[ぎゅうふん, gyuufun] (n) cattle manure; cow dung; cowpat; bullshit [Add to Longdo]
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) {Buddh} Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment) [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top