ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ばば

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ばば-, *ばば*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ばば[, baba] (n) shit; bullshit [Add to Longdo]
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch [Add to Longdo]
婆婆鰈[ばばがれい;ババガレイ, babagarei ; babagarei] (n) (uk) slime flounder (Microstomus achne) [Add to Longdo]
馬場[ばば, baba] (n) horse-riding ground; (P) [Add to Longdo]
馬番連勝[ばばんれんしょう, babanrenshou] (n) post (horse racing) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I like flowers, for example, roses.私は花が好きで、たとえばばらが好きだ。
He often asks silly questions.彼はしばしばばかげた質問をする。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, this is what he used to do back in law school. Check me.[JA] 見ろ、法学部でしたことだ ばばんだ The Wolf of Wall Street (2013)
I was less than usually equipped to answer.[JA] 上手い返事が浮かばば Limitless (2011)
These boys are tripping, man! Old lady's fucked up![JA] こんなの差別よ あのクソばばあ! One Eight Seven (1997)
Shut the fuck up, you miserable, miserable woman before I come and beat your ass like you beat your son![JA] 少し口を閉じてろ! この哀れなクソばばあ! お前が息子にしているように お前のケツを蹴り上げてやろうか! Case 39 (2009)
They're gonna have more needles stuck in you than the damn tomato in grandma's sewing basket.[JA] 動かないように針を 刺しとくか ばばあの籠のトマトのように 扱わんとな Doctor of the Dead (2014)
That bitch, Quinn! I'm gonna sue her ass. I swear to God![JA] クインのばばあ 訴えてやる One Eight Seven (1997)
Gotta trick your body into going to sleep when the rest of the world is waking up.[JA] 習慣で就眠しなければばらない 世の中の 残りの人達が起きてる時 Root Path (2014)
Grandmother first Then Miss Plump[JA] ばばあを先に そしてぽっちゃり娘だ... Into the Woods (2014)
The air is that light thing... that moves around your head and becomes clearer when you laugh.[JA] 風は軽いものだ ほほ笑めばば風はそよぐ そして あなたを優しく包み込む Nostalgia (1983)
Open up! I want to talk to Olga![JA] やかましい クソばばあ オルハに会うぞ Turkish Delight (1973)
Bitch.[JA] くそばば Skyfall (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top