ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horseshit

HH AO1 R SH IH2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horseshit-, *horseshit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horseshitn. ความไร้สาระ, การโกหก, การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ, ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, 'cause I hear this same horseshit sob story from every john I bust.เพราะฉันได้ยินเรื่องคร่ำครวญจากทุกคนที่ฉันจับ All in the Family (2008)
Forget all the horseshit you've heard about the Japs.ไม่ว่าเราจะพูดถึงพวกไอ้ยุ่นว่ายังไง.. ก็ขอให้ลืมมันซะ! Guadalcanal/Leckie (2010)
My first real job was shoveling horseshit at Aqueduct Racetrack.งานแรกของฉันคือพรวนดินขี้ม้าที่สนามแข่ง Tower Heist (2011)
Sure, maybe it's all just horseshit that we feed ourselves so we can go to sleep at night.แน่นอนว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การโกหกทั้งหมด ที่เราเลี้ยงตัวเองดังนั้นเราจึง สามารถไปนอนในเวลากลางคืน The Art of the Steal (2013)
Maybe it's horseshit so that we can fancy ourselves a cut above the thugs and the gangsters of the world.บางทีมันอาจจะมีการโกหกเพื่อ ที่เราสามารถจินตนาการตัวเอง ตัดไปอันธพาลและ เหล่าร้ายของโลก The Art of the Steal (2013)
I don't want to risk losing you for some horseshit war over sand and oil.ฉันไม่อยากเสียนายไปกับ สงครามกลางกองทรายและน้ำมัน Snowden (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HORSESHIT HH AO1 R SH IH2 T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 horseshit \horseshit\ n.
   A ludicrously false statement. [Vulgar slang]
 
   Syn: bullshit, bull, Irish bull, shit, crap, bunk, bunkum,
     buncombe, guff, rot, hogwash, dogshit.
     [WordNet 1.5] horseshow

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horseshit
   n 1: obscene words for unacceptable behavior; "I put up with a
      lot of bullshit from that jerk"; "what he said was mostly
      bull" [syn: {bullshit}, {bull}, {Irish bull}, {horseshit},
      {shit}, {crap}, {dogshit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top