ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horseshit

HH AO1 R SH IH2 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horseshit-, *horseshit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me? That's horseshit.ผมเหรอ ไร้สาระน่า In the Mouth of Madness (1994)
This is horseshit!ใส่ความกันนี่ Titanic (1997)
What absolute horseshit.น่าเชื่อจังนะ Hot Fuzz (2007)
That's horseshit!ไม่มีเหตุผลที่ต้องขังเจสัน You'll Be the Death of Me (2008)
Okay,'cause I hear this same horseshit sob story from every john I bust.เพราะฉันได้ยินเรื่องคร่ำครวญจากทุกคนที่ฉันจับ All in the Family (2008)
Junior high must have been kind of tough, but it doesn't give you the right to treat your workers like horseshit, Janice.สมัยมัธยมคุณคงโดนแกล้งตลอด แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณ มีสิทธิ์จิกหัวคนเหมือนขี้ข้า เจนิส Wanted (2008)
This is... horseshit.นี่มัน... ไร้สาระ I Lied, Too. (2009)
Don't give me that horseshit.อย่ามาทำไก๋ London. Of Course (2009)
Yeah, but that's horseshit.ใช่ แต่มันบ้ามากๆ The Fourth Kind (2009)
I don't need this horseshit.ฉันไม่อยากยุ่งเรื่องบ้าๆ อีก It Hurts Me Too (2010)
Forget all the horseshit you've heard about the Japs.ไม่ว่าเราจะพูดถึงพวกไอ้ยุ่นว่ายังไง.. ก็ขอให้ลืมมันซะ! Guadalcanal/Leckie (2010)
That is such horseshit.โกหก Fast Five (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HORSESHIT    HH AO1 R SH IH2 T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 horseshit \horseshit\ n.
   A ludicrously false statement. [Vulgar slang]
 
   Syn: bullshit, bull, Irish bull, shit, crap, bunk, bunkum,
     buncombe, guff, rot, hogwash, dogshit.
     [WordNet 1.5] horseshow

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horseshit
   n 1: obscene words for unacceptable behavior; "I put up with a
      lot of bullshit from that jerk"; "what he said was mostly
      bull" [syn: {bullshit}, {bull}, {Irish bull}, {horseshit},
      {shit}, {crap}, {dogshit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top