ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

built-in

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -built-in-, *built-in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
built-in(adj) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า, Syn. fitted
built-in(adj) ที่มีอยู่โดยธรรมชาติ
built-in(n) สิ่งที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า
built-in(n) สิ่งหรือส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
built-in fontแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจะมีแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องอย่างน้อยหนึ่งแบบ แต่ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
built-in checkการตรวจสอบในตัว [ มีความหมายเหมือนกับ automatic check และ hardware check ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The breakfast with the built-in bounce.""อาหารเช้าด้วยในตัวในการตีกลับ". 12 Angry Men (1957)
Every little piece was an individual animal... with a built-in desire to protect its own life.It'll try and survive. Crawl away from a hot needle the same. The Thing (1982)
It's built-in.- งั้นก็เปลี่ยนสิ Bicentennial Man (1999)
I brought my attack dog with the built-in force fieldฉันจะเอาหมาของฉันมาฆ่าแก ด้วยการสร้างสนามพลัง Toy Story (1995)
Karen's got one of those. It's got a built-in alarm in it.คาเรนก็มีเครื่องจ่ายเหมือนกัน มันเตือนเวลาให้ทานยาอยู่ในตัวเครื่อง Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Dude, did you know I can get a built-in jack for my iPod?นี่นายรู้มั้ย มันมีที่เสียบ iPod ด้วยนะ Just Like Heaven (2005)
I told you, it's a built-in safety precaution.ผมบอกคุณแล้ว /Nมันสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัย Compulsion (2005)
And does House's computer Have a built-in microphone?คอมพิวเตอร์ของเฮาส์ ติดไมโครโฟนด้วยเหรอนี่? 97 Seconds (2007)
I hired some men, uh, out of my own pocket of course, to, uh, add some built-in uh, uh, storage in my closet-- I hope you don't mind.ผมจ้างคนมา... อ่า ผมจ่ายค่าจ้างเองน่ะครับ ให้มาทำ อ่า... Greatness Achieved (2008)
It's got a built-in blender, four electric fans, and a thermal sewage disposal.เขามีเครื่องผสมอาหาร และพัดลม 4 ตัว เครื่องกำจัดขยะ Confessions of a Shopaholic (2009)
It's very mild and has a built-in sunblock.มันอ่อนโยนต่อผิว แถมกันแดดด้วย Ballad (2009)
I want leather seats with built-in ball warmers.คุณรู้มั้ย ตุกติกแบบนี้อย่าได้หวังเลย Pilot (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
built-in

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
built-in

WordNet (3.0)
built-in(adj) existing as an essential constituent or characteristic, Syn. integral, inherent, constitutional, inbuilt

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗锁[àn suǒ, ㄢˋ ㄙㄨㄛˇ,   /  ] built-in lock #139,623 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
統合[とうごう, tougou] (n, vs) (1) integration; unification; synthesis; (adj-no) (2) integrated; built-in; (P) #714 [Add to Longdo]
搭載[とうさい, tousai] (n, vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) #1,140 [Add to Longdo]
内蔵[ないぞう, naizou] (adj-no, vs) internal (e.g. disk); built-in; equipped (with); (P) #7,065 [Add to Longdo]
組み込み;組込み;組込[くみこみ, kumikomi] (n, vs) (1) cut-in (printing); insertion; inclusion; (adj-f) (2) built-in; predefined; embedded (e.g. software) #17,905 [Add to Longdo]
ビィルトイン[biirutoin] (n) { comp } built-in [Add to Longdo]
ビルトイン[birutoin] (adj-f) built-in; (P) [Add to Longdo]
ビルトインスタビライザー[birutoinsutabiraiza-] (n) (See 自動安定装置) built-in stabilizer [Add to Longdo]
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] (n) { comp } built-in monitor [Add to Longdo]
戸袋[とぶくろ, tobukuro] (n) box (built-in) for containing shutters [Add to Longdo]
作り付け;造り付け[つくりつけ, tsukuritsuke] (n) fixed; built-in; fixture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビィルトイン[びいるといん, biirutoin] built-in [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] built-in monitor [Add to Longdo]
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
組み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] built-in command [Add to Longdo]
組み込み関数[くみこみかんすう, kumikomikansuu] built-in function [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable [Add to Longdo]
統合[とうごう, tougou] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top