ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

startling

S T AA1 R T L IH0 NG   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -startling-, *startling*, startl
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hee hee hee... Forgive me for startling you, my dear.ขอโทษที่รับกวนนะสาวน้อย เจ้าดูเหมือนจะกำลังกังวล Snow White: A Tale of Terror (1997)
I found one of them in there and locked him in. The startling footage we're about to show you was photographed by a 42-year-old, Romero Valadarez.ผมเจอมันตัวนึง แล้วล็อคมันไว้ในนั้น ภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ Signs (2002)
It is always startling when the Lord takes one of our young so unexpectedly.ที่พระองค์ได้พรากเธอไป ด้วยวัยอันเยาว์นัก Mission: Impossible III (2006)
It was startling to me.มันน่าตระหนกสำหรับผม An Inconvenient Truth (2006)
But you've shown a startling lack of humor, which got me thinking.โอ,พระเจ้า เหตุผลจริงๆคืออะไร ที่คุณไม่หาทีมเพิ่มนะ? Alone (2007)
Just thirty minutes ago, police came across this startling sight:เมื่อ 30 นาทีที่แล้ว ตำรวจได้ประสพเหตุการณ์อันน่าตกตลึง Spider-Man 3 (2007)
Well, tonight sources have provided our news bureau some startling footage taken directly from an unnamed government agency right here in Washington.เออ คืนนี้แหล่งได้ให้หน่วยข่าวใหม่ ฟิล์มที่น่าหวาดเสียว ถ่ายมาเองจาก เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่รู้ชื่อ Chapter Five 'Exposed' (2009)
She is expected to address the attack on the white house that ended an hour ago in a startling rescue.คาดว่าท่านจะกล่าวถึงการโจมตีทำเนียบขาว ที่หน่วยช่วยเหลือได้แก้ไขสถานการณ์ เมือชั่วโมงที่ผ่านมา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
There's been a startling lack of coverageมันน่าตกใจที่ไม่มีข่าว Bulletproof (2009)
Everything is startling me today.ทุกอย่างทำให้ฉันสะดุ้ง ตกใจไปหมดในวันนี้ This Is Why We Stay (2010)
You said "fire in the hole"... to warn me that you Intended on startling those men.เพื่อเตือนฉันว่า คุณตั้งใจจะ ทำให้คนพวกนี้สะดุ้ง อย่างที่ฉันบอกไง ฉันไม่ใช่ The Proof in the Pudding (2010)
Startling revelation, yeah, I know.ความตื่นเต้นเริ่มขึ้น ใช่ ฉันรู้ Chuck Versus the Subway (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
อย่างตกใจ[ADV] frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTLING S T AA1 R T L IH0 NG
STARTLINGLY S T AA1 R T L IH0 NG L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
startling (v) stˈaːtlɪŋ (s t aa1 t l i ng)
startlingly (a) stˈaːtlɪŋliː (s t aa1 t l i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, ] startling, #46,153 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P) [Add to Longdo]
鬼面[きめん, kimen] (n) mask of a devil; startling appearance; devil's face [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Startle \Star"tle\ (st[aum]r"t'l), v. i. [imp. & p. p.
   {Startled} (st[aum]r"t'ld); p. pr. & vb. n. {Startling}
   (st[aum]r"tl[i^]ng).] [Freq. of start.]
   To move suddenly, or be excited, on feeling alarm; to start.
   [1913 Webster]
 
      Why shrinks the soul
      Back on herself, and startles at destruction?
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 startling
   adj 1: so remarkably different or sudden as to cause momentary
       shock or alarm; "Sydney's startling new Opera House";
       "startling news"; "startling earthquake shocks"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top