ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be satisfied with

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be satisfied with-, *be satisfied with*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I did not understand supposition man could be satisfied with only one woman.I did not understand supposition man could be satisfied with only one woman. Anna and the King (1999)
I thought we were to be satisfied with a minor miracle...ผมคิดว่าเราจะพอใจกับความมหัศจรรย์เล็กๆ Sex Trek: Charly XXX (2007)
I mean, we're making money. Why can't you be satisfied with the way it is?ผมหมายถึง เราหาเงิน ทำไมเราถึงไม่พอใจ Crazy Handful of Nothin' (2008)
I know that you'll be satisfied with having me as your secretary by then.ฉันรู้ว่าคุณจะต้องพอใจ ที่มีฉันเป็นเลขา Episode #1.8 (2010)
Everyone is gonna want me to look like Beyoncé, and no one is gonna be satisfied with me, Mercedes Jones.ทุกคนอยากให้ฉันดูเหมือนกับ บียอนเซ่ และไม่มีใครพอใจ กับตัวฉัน ที่เป็นเมอซีเดส โจนส์ Wonder-ful (2013)
You'd think he'd be satisfied with his beautiful home and all those brilliant paintings and the thrilling technology, not to mention his good looks and charisma.คุณคิดว่าเขาจะมีความสุขกับบ้านแสนสวยของเขา และภาพวาดสวยๆทั้งหมดนั่น และเทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นใจ ยังไม่พูดถึงความหล่อและสเน่ห์ของเขาอีกนะ The Blood Is the Life (2013)
An abiding devotion to a cause that cannot be satisfied with a simple promise.การยอมอุทิศตนตามเหตุปัจจัยอันใดอันหนึ่ง ที่ไม่เคยทำให้อีกฝ่ายพอใจ ด้วยข้อตกลงง่ายๆเพียงหนเดียว Sacrifice (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be satisfied withIf it's going to require a total restructuring, I'm sure they will be satisfied with the old system.
be satisfied withNo matter which you make, you will be satisfied with it.
be satisfied withShe seemed to be satisfied with the result of the exam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมใจ[V] be satisfied with, See also: content oneself with, achieve one 's purpose, be satisfying, Syn. สมปรารถนา, สมใจอยาก, Example: คราวนี้เจ้าจะมีเพื่อนเล่นสมใจของเจ้าละ, Thai definition: สัมฤทธิผลดังต้องการ
สาใจ[V] be satisfied with, See also: be satisfying, Syn. สาแก่ใจ, สะใจ, Example: การได้พูดประโยคนี้ทำให้สาใจอยู่ลึกๆ และคลายความอึดอัดลงได้ไม่น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
สมใจ[v.] (somjai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying   

Japanese-English: EDICT Dictionary
足るを知る[たるをしる, taruwoshiru] (exp) (id) to know one has enough; to be satisfied with one's lot in life [Add to Longdo]
納まり返る[おさまりかえる, osamarikaeru] (v5r,vi) to be satisfied with one's position; to be quite content [Add to Longdo]
納得がいく;納得が行く[なっとくがいく, nattokugaiku] (exp,v5k-s) to understand and accept as valid (of a thought, action, etc.); to be satisfied with [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top