ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allotropy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allotropy-, *allotropy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allotropy(n) คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัญรูป(n) allotropy, See also: allotropism, Example: ทั้งโลภะ โทสะ และโมหะต่างก็เป็นอัญรูปของกันและกัน, Thai Definition: ธาตุเดียวกันแต่มีสมบัติและรูปแบบต่างกัน เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นธาตุเดียวกัน จะให้ผลเป็นสารประกอบอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญรูป[anyarūp] (n) EN: allotropy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] allotropy #259,360 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allotropism \Al*lot"ro*pism\, Allotropy \Al*lot"ro*py\, n. [Gr.
   ? other + direction, way, ? to turn: cf. F. allotropie.]
   (Chem.)
   The property of existing in two or more conditions which are
   distinct in their physical or chemical relations.
   [1913 Webster]
 
   Note: Thus, carbon occurs crystallized in octahedrons and
      other related forms, in a state of extreme hardness, in
      the diamond; it occurs in hexagonal forms, and of
      little hardness, in black lead; and again occurs in a
      third form, with entire softness, in lampblack and
      charcoal. In some cases, one of these is peculiarly an
      active state, and the other a passive one. Thus, ozone
      is an active state of oxygen, and is distinct from
      ordinary oxygen, which is the element in its passive
      state.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allotropy
   n 1: the phenomenon of an element existing in two or more
      physical forms [syn: {allotropy}, {allotropism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top