ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัลกอริทึม

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัลกอริทึม-, *อัลกอริทึม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was talking about genetic algorithms, quantum teleportation.เขาพูดถึงอัลกอริทึมของยีนส์ เรื่องการเคลื่อนย้ายสภาวะ TRON: Legacy (2010)
Isomorphic algorithms.ไอโซมอร์ฟิคอัลกอริทึมส์ TRON: Legacy (2010)
Okay, who can tell me the significance of Shor's algorithm?โอเค ใครบอกฉันได้บ้างถึงความหมาย ของอัลกอริทึมของ Shor Human (2010)
It's a quantum algorithm used for integer factorization.มันเป็นอัลกอริทึมควอนตัม สำหรับจำนวนเต็มในการแก้ปัญหา Human (2010)
So, with this terabytes and terabytes of data on disk, we have to write algorithms which sift through and find that event, that one in 10 million, one in 100 million, one in a billion event that you're looking for.เราจะต้องเขียนอัลกอริทึม ที่ลอดผ่านและพบเหตุการณ์ที่ ว่าเป็นหนึ่งใน 10 ล้านคน หนึ่งใน 100 ล้าน, What Are We Really Made Of? (2010)
It's a deterministic algorithm.มันคืออัลกอริทึมเชิงกำหนด Noosphere Rising (2012)
It seems to match the algorithm the code is based on.ดูเหมือนจะตรงกับอัลกอริทึม ของรหัสนี่นะ Mors Praematura (2013)
So, I wrote an algorithm.ดังนั้นผมเขียนอัลกอริทึม Captain America: The Winter Soldier (2014)
What kind of algorithm?ชนิดของอัลกอริทึมCaptain America: The Winter Soldier (2014)
Zola's algorithm was on the Lemurian Star.อัลกอริทึมของ Zola อยู่บน Lemurian ดาว Captain America: The Winter Soldier (2014)
Tell me about Zola's algorithm.บอกฉันเกี่ยวกับอัลกอริทึมของ Zola Captain America: The Winter Soldier (2014)
Zola's algorithm is a program for choosingอัลกอริทึมของ Zola เป็นโปรแกรม สำหรับการเลือก Captain America: The Winter Soldier (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลกอริทึม[n.] (ankøritheum) EN: algorithm   FR: algorithme [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top