ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air base

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air base-, *air base*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air base(n) ฐานทัพอากาศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ellens Air Base isn't even on my map.ฐานทัพอากาศ Ellens ไม่มีอยู่ในแผนที่ฉัน Squeeze (1993)
Officials have confirmed the target of the blast to be the U.S. Air Base at Incirlik, Turkey.ทางการยืนยันว่าเป้าหมายเป็นค่ายทหารสหรัฐฯ ที่อินเซอร์ลิค ตุรกี ระเบิดได้ทำลายสำนักงานทหารสัญญาบัตร Body of Lies (2008)
And claim their land 39 hours ago, the Ali Al Salem Air Base in Kuwait was attacked.เข้ายึดดินแดนของพวกเขา 39 ชั่วโมงที่แล้วอาลี อา ซาเลม ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศในคูเวต ได้ถูกจู่โจม Iron Man 3 (2013)
The blast killed 12 marines and injured 45 more, making it the deadliest attack on U.S. forces since the Bagram air base was hit two years ago.แรงระเบิดฆ่าทหารเรือ 12 นาย ! และบาดเจ็บอีก 45 นาย ถือเป็นการโจมตีร้ายแรงที่สุด ที่มีต่อกองทัพสหรัฐฯ Red X (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานทัพอากาศ(n) air base, Example: เครื่องบินของกองบินไทย ได้ร่อนลงเป็นปฐมฤกษ์เปิดสนามบินดอนเมือง อันเป็นฐานทัพอากาศ, Count Unit: ฐาน, แห่ง, Thai Definition: สถานที่ตั้งของหน่วยงานของกองทัพอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฐานทัพอากาศ[thānthap akāt] (n, exp) EN: air base  FR: base aérienne [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空军基地[kōng jūn jī dì, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄐㄧ ㄉㄧˋ, / ] air base, #37,716 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
航空基地[こうくうきち, koukuukichi] (n) air base [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  air base
      n 1: a base for military aircraft [syn: {air base}, {air
           station}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top