ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actualise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actualise-, *actualise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actualise(vt) ทำให้เป็นจริง, Syn. actualize, realize, make real

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับปรุง[prapprung] (v) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify  FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ทำให้ทันสมัย[tham hai than samai] (v) EN: update  FR: actualiser ; mettre à jour

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕在[けんざい, kenzai] (n, vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
顕在化[けんざいか, kenzaika] (n, vs) being actualized; being actualised [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actualise
   v 1: make real or concrete; give reality or substance to; "our
      ideas must be substantiated into actions" [syn: {realize},
      {realise}, {actualize}, {actualise}, {substantiate}]
   2: represent or describe realistically [syn: {actualize},
     {actualise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top