ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

壁纸

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壁纸-, *壁纸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁纸[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, important things like cook a soufflé or pick a necktie or choose the wallpaper for the bedroom, you know?[CN] 比如说做蛋白酥,挑领带 选卧室要用的壁纸 你知道吗? Wait Until Dark (1967)
Spans the styles that I loved to watch wallpaper, were the star and missiles.[CN] 跨越的风格,我喜欢看 壁纸,明星和导弹。 Normal Life (1996)
She climbed up on the wall... and tried to tear off the paper with her hands.[CN] 她爬上墙 想撕掉壁纸 Last Tango in Paris (1972)
Yellow and white wallpaper would brighten it.[CN] 黄色的和白色的壁纸 会变亮它。 Rosemary's Baby (1968)
The wall paper is dark green.[CN] 他们居然把壁纸 换成墨绿色的 Ocean Waves (1993)
Good wallpaper.[CN] 好的壁纸 Forever Young (1992)
# Like the wallpaper sticks to the wall #[CN] 就像壁纸贴在墙上 Time Bandits (1981)
And the wallpaper was changed to dark green![CN] 他们居然把壁纸 换成墨绿色的 Ocean Waves (1993)
My room. Like the paper?[CN] 我房间 喜欢壁纸吗? Love at the Top (1974)
Look at a wall.[CN] 看着墙壁,数壁纸上的玫瑰 McCabe & Mrs. Miller (1971)
No, forget it. I might as well use that for wallpaper.[CN] 算了,我可以拿来当壁纸 New York, New York (1977)
Count the morning glories on the wall. Go to sleep.[CN] 数着壁纸上的花朵快睡吧! The Spirit of St. Louis (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top