ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verein

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verein-, *verein*
Possible hiragana form: う゛ぇれいん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VEREINSBANK V ER0 AY1 N Z B AE2 NG K

German-Thai: Longdo Dictionary
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, Syn. Abmachung
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น, See also: A. verkomplizieren
Vereinigte Staaten|pl.| สหรัฐ
Vereinigte Staaten von Amerika(n, uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา
etw. vereinfacht sichสิ่งนั้นๆง่ายขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verein { m } | Vereine { pl }association | associations [Add to Longdo]
Verein { m }; Klub { m } | Vereine { pl }club | clubs [Add to Longdo]
Verein { m }society [Add to Longdo]
Vereinbarkeit { f }reconcilableness [Add to Longdo]
Vereinbarung { f }acknowledge [Add to Longdo]
Vereinbarung { f } | Vereinbarungen { pl } | eine Vereinbarung treffenagreement | agreements | to reach an agreement [Add to Longdo]
Vereinbarung { f }; Abkommen { n }; Übereinkunft { f }; Vertrag { m }convention [Add to Longdo]
Vereinbarung { f }declaration [Add to Longdo]
Vereinbarung { f }; Abmachung { f } | Vereinbarungen { pl }; Abmachungen { pl }stipulation | stipulations [Add to Longdo]
Vereinbarungszeichen { n }declarator [Add to Longdo]
Vereinfachung { f } | Vereinfachungen { pl }simplification | simplifications [Add to Longdo]
Vereinheitlichung { f } | Vereinheitlichung von Normenharmonization | harmonization of standards [Add to Longdo]
Vereinheitlichung { f } | Vereinheitlichungen { pl }unification | unifications [Add to Longdo]
Vereinigte ...federal ... [Add to Longdo]
Vereinigung { f }; Einigung { f }unification [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会則[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
協会[きょうかい, kyoukai] Verein, Gesellschaft [Add to Longdo]
合同[ごうどう, goudou] Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
妥結[だけつ, daketsu] Vereinbarung, Kompromissloesung [Add to Longdo]
結束[けっそく, kessoku] Vereinigung, Verbindung, Zusammenhalt [Add to Longdo]
連合[れんごう, rengou] Vereinigung, Verbindung, Koalition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Verein \Ver*ein"\, n. [G.]
     A union, association, or society; -- used in names of German
     organizations.
     [Webster 1913 Suppl.]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Verein /fɛrain/ 
   club; society; union

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top