ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vereinigte staaten von amerika

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vereinigte staaten von amerika-, *vereinigte staaten von amerika*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vereinigte staaten von amerika มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vereinigte staaten von amerika*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
United States of America.Vereinigte Staaten von AmerikaPumping Iron (1977)
The United States of America:Vereinigte Staaten von AmerikaGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Clark Griswald, United States of America.Clark Griswald, Vereinigte Staaten von AmerikaNational Lampoon's European Vacation (1985)
Setting, San Francisco, California, United States of America.Ort: San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von AmerikaManhunt (1989)
US of A?Vereinigte Staaten von AmerikaKilling Zoe (1993)
In the case of The United States of America v. The Amistad Africans, it is the opinion of this court that our treaty of 1795 with Spain, on which the prosecution has primarily based its arguments, is inapplicable.Im Verfahren Vereinigte Staaten von Amerika gegen die Amistad-Afrikaner vertritt das Gericht folgende Meinung: Unser Abkommen von 1795 mit Spanien, auf das die Anklage hauptsächlich ihre Argumente stützt, ist nicht anwendbar. Amistad (1997)
"The Restored United States of America. ""Neue Vereinigte Staaten von Amerika." The Postman (1997)
That's all invented by the U.S. government.Im Fall Vereinigte Staaten von Amerika gegen John Gotti. Witness to the Mob (1998)
If you just enter your account number here, I'll direct you to an appropriate officer. PASSPORTTragen Sie hier Ihre Kontonummer ein, dann hole ich den zuständigen Sachbearbeiter. REISEPASS Vereinigte Staaten von Amerika Mein Name ist Jason Bourne. The Bourne Identity (2002)
My United States of America passport.Mein "Vereinigte Staaten von Amerika" Pass. Broken Arrow (2010)
In the case of the United States of America, versus Rudolf Abel.Im Fall Vereinigte Staaten von Amerika . gegen Rudolf AbeI, Bridge of Spies (2015)
Create some kind of HAB module on Earth, test that in advance.VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ...baut man sich eine Art Wohn-Modul auf der Erde. Das kann man vorher testen. HI-SEAS MISSION MAUNA LOA, HAWAII Darkest Days (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereinigte Staaten von Amerika [geogr.]United States of America (us) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Vereinigte Staaten von Amerika /fɛrainiçtəʃtaːtənfɔnameːriːkaː/
   United States of America (us)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top