ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระเบียง

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระเบียง-, *ระเบียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียง[N] cloister, Syn. พระระเบียง, Example: พระพุทธรูประเบียงวัดมหาธาตุลพบุรี เป็นพระพุทธรูปสลักศิลา, Thai definition: โรงแถวที่ล้อมรอบอุโบสถหรือวิหาร
ระเบียง[N] porch, See also: terrace, balcony, loggia, verandah, , Example: อย่าเดินริมระเบียงเพราะจะตกลงไปได้, Thai definition: พื้นเรือนที่ต่อออกไปทางด้านข้าง มีหลังคาคลุม
ระเบียงห้องนอน[N] porch, See also: verandah, Example: ีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะที่สายไฟฟ้าตรงระเบียงห้องนอน, Count unit: ด้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียงน. พื้นเรือนที่ต่อออกไปทางด้านยาวของเรือน มีหลังคาคลุม
ระเบียงโรงแถวที่ล้อมรอบอุโบสถหรือวิหาร.
ระเบียงว. เรียง, เคียง, ราย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloisterระเบียงฉันนบถ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balconiesระเบียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Can I offer you a beer on the terrace?" The boy asked.ฉันสามารถให้คุณเบียร์บน ระเบียงหรือไม่? เด็กชายถาม The Old Man and the Sea (1958)
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)
Martin. At the terrace.นกนางแอ่น ที่ระเบียง The Old Man and the Sea (1958)
He used to come to the terrace sometimes in the olden days too.เขาใช้ที่จะมาถึงระเบียงบางครั้ง ในสมัยก่อนมากด้วย The Old Man and the Sea (1958)
I'll take these things back to the terrace.ฉันจะใช้สิ่งเหล่านี้กลับไปยัง ระเบียง The Old Man and the Sea (1958)
Forgive me, I was just, ah, walking the parapet, taking a look around.ขอโทษ ผมออกไปเดินบนเชิงระเบียง อยากไปชมวิว Blazing Saddles (1974)
Well, I was under the porch digging, you know?เอ่อ ฉันกำลัดขุดๆ อยู่ใต้ระเบียงบ้าน นายรู้มั้ย.. Stand by Me (1986)
-You was under the porch.- แกอยู่ใต้ระเบียงนั่น Stand by Me (1986)
Schlepp 'em out to the terrace, show 'em the stars.นำทางเขาไปที่ระเบียง แนะนำให้เขาชมดาว Dirty Dancing (1987)
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก Dirty Dancing (1987)
I could hear her screaming in the hallway.ฉันได้ยินเสียงเธอร้องดังมาถึงระเบียง Dirty Dancing (1987)
Boy, they did a good job rebuilding the balcony.ผมก็ชอบมาก โดยเฉพาะตรงระเบียงหน้ามุข มันสวยมาก ๆ Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: cloister surrounding a temple   FR: cloître [m]
ระเบียงคด[n. exp.] (rabīengkhot) EN: peristyle   FR: péristyle [m] ; colonnade [f]
ระเบียงห้องนอน [n. exp.] (rabīeng hǿng nøn) EN: porch ; verandah   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balcony[N] ระเบียง, See also: มุข, เทอเรซ, ชาน, นอกชาน, เฉลียง, หน้ามุข, Syn. porch, terrace
gallery[N] เฉลียง, See also: ระเบียงบ้าน, ดาดฟ้า, ทางเดินมีหลังคา, ทางเข้าประตูบ้าน, Syn. arcade, balcony, upstairs
hall[N] ระเบียงหรือทางเดินในตึก, Syn. corridor, passageway
loggia[N] ระเบียง, See also: เฉลียง, Syn. balcony, walkway
mezzanine[N] ระเบียงที่ยื่นออกมาระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก, See also: ชั้นลอย, Syn. second floor, balcony
mezzanine[N] ระเบียงชั้นล่างสุดในโรงละคร
pergola[N] ระเบียงหรือทางเดินที่มีซุ้มไม้เลื้อย, See also: เรือนปลูกไม้เลื้อย
piazza[N] ระเบียง, See also: เฉลียง
stoop[N] ระเบียงเล็กๆ, See also: เฉลียงเล็กๆ, Syn. porch, veranda
terrace[N] ระเบียง, See also: ระเบียงกลางแจ้ง, ดาดฟ้า, นอกชาน, Syn. balcony, platform

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air corridor(แอร์คอ' ริดอร์) เฉลียงการบิน, ระเบียงการบิน
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
balcony(แบล'คะนี) n. ระเบียง,มุข, See also: balconied adj. มีระเบียง,มีมุข
baluster(แบล'ลัสเทอะ) n. เสาราวระเบียง, Syn. balustrade
banister(แบน'นิสเทอะ) n. ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง, Syn. balusters
bungholen. บังกะโล,บ้านชั้นเดียว (มักมีระเบียง)
colonnade(คอล'ละเนด) n. แถวเสาระเบียง,แถวต้นไม้, Syn. arcade
corridor(คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง,เฉลียง,เขตฉนวน,เส้นทางการบิน, Syn. hallway,hall
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass

English-Thai: Nontri Dictionary
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
banister(n) ลูกกรง,ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง
cloister(n) ระเบียงโบสถ์,เฉลียง,ลาน,ทางเดินมีหลังคา
colonnade(n) เสาระเบียงใหญ่,แนวต้นไม้
corridor(n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน
gallery(n) เฉลียง,ระเบียง,ดาดฟ้า,วิหารราย,ที่ประกวดภาพ,ห้องแสดงภาพ
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง
piazza(n) เฉลียง,ระเบียง,ลาน,ตลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lanai[ลานายน์] (n) ระเบียงหรือสนามหลังบ้านที่มัหลังคา อาจจะโปร่งหรือทึบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
廊下[ろうか, rouka] (n) ระเบียงทางเดิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม , See also: Related: Terrasse
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top