ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sins

S IH1 N Z   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sins-, *sins*, sin
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sinsการทำบาป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am on a journey of atonement... for my sins before the war.ผมกำลังเดินทางเพื่อไถ่โทษ... สำหรับบาปของผมก่อนช่วงสงคราม. Millennium Actress (2001)
Love takes no pleasure in other people's sins but delights in the truth.รักไม่ชื่นชมในความประพฤติผิด แต่ชื่นชมในความประพฤติชอบ A Walk to Remember (2002)
Now that your sins will be forgiven...ตอนนี้ความคิดชั่วร้ายของลูก จะได้รับการให้อภัย My Tutor Friend (2003)
What sins are done in your name!"บาปใดหนอที่เกิดขึ้น เพราะชื่อของท่าน!" Everybody Has a Little Secret (2004)
Even saints... commit sins of some sort.แม้แต่นักบุญ... ก็ยังทำบาปในบางครั้ง An American Haunting (2005)
The sins of the fathers are visited on the heads of the children.บาปที่บรรพบุรุษของเราก่อขึ้น ถูกฝังไว้ในหัวของพวกเด็กๆ The Fog (2005)
We'll speak about their sins to the heavens!เราก็จะพูดเกี่ยวกับบาปทั้งหลายของพวกมันต่อสวรรค์ Shadowless Sword (2005)
and atonement for sins through self-flagellation and the cilice?และการไถ่บาปด้วยการ บำเพ็ญทุกรกิริยา และ เข็มขัดซิลิส The Da Vinci Code (2006)
All your sins punished.บาปแกจะได้รับการชำระ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
It's your sins which hold you here.มันเป็นกรรมของคุณที่ดึงคุณไว้ที่นี่ Silent Hill (2006)
But even if those sins burden me for my entire lifeแต่ว่าคนเลวพวกนั้นเป็นหน้าที่ของชั้นทั้งหมด Death Note: The Last Name (2006)
And the sins we committed.รวมถึงบาปที่เราได้ทำไว้ Distant Past (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinsAtone for one's sins.
sinsBehold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world!
sinsFor all mans sins damned we shall be.
sinsHe confessed his sins to the priest.
sinsHe made up for the sins of his brother.
sinsThe sins of the fathers are visited upon the children.
sinsThey also teach that, for great sins, they cannot receive forgiveness unless they confess to their leader.
sinsYou may as well as forgive his sins.
sinsYou may as well overlook his sins and forgive him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนันตริยกรรม[N] sins with five heaviest punishment, See also: five forms of Bad Karma which bring immediate results, Syn. ครุกรรม, Example: เขาได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อของเขาเอง, Thai definition: กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มี 5 อย่าง คือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด 5. ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บาปติดตัว[X] (bāp tittūa) EN: sins on one's head   
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์[n. prop.] (Chaiwat Sinsuwong) EN: Chaiwat Sinsuwong   FR: Chaiwat Sinsuwong
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ชีสเค้ก[n.] (chītkhēk) EN: cheesecake   FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [f]
เดินรับแอร์ตามห้างสรรพสินค้า[xp] (doēn rap aē tām hāngsapphasinkhā) FR: prendre l'air frais des grands magasins
กรรมสนอง[xp] (kam sanøng) EN: reckoning ; his sins have caught up with him   
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins   FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]

CMU English Pronouncing Dictionary
SINS S IH1 N Z
SINSEL S IH1 N S AH0 L
SINSABAUGH S IH1 N S AH0 B AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sins (v) sˈɪnz (s i1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
ラムレーズン[, ramure-zun] (n) rum raisin; raisins marinated in rum [Add to Longdo]
乾葡萄;干し葡萄;干葡萄[ほしぶどう, hoshibudou] (n) raisin; raisins [Add to Longdo]
五悪[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink) [Add to Longdo]
合成樹脂[ごうせいじゅし, gouseijushi] (n) plastics; synthetic resins [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]
罪障[ざいしょう, zaishou] (n) {Buddh} sins (which prevent entry into bliss) [Add to Longdo]
罪障消滅[ざいしょうしょうめつ, zaishoushoumetsu] (n) {Buddh} expiation of sins [Add to Longdo]
七つの罪源[ななつのざいげん, nanatsunozaigen] (n) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
七つの大罪[ななつのだいざい, nanatsunodaizai] (exp) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top