ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*saft*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: saft, -saft-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safty glassn. กระจกนิรภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Convention for the Saftey of Life at Sea (1974)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (ค.ศ.1974) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Orange.- Orangensaft, bitte. The Mouse That Roared (1959)
TONY:Saft. Family (2007)
The game continuesafter che"เกมยังดำเนินต่อไป หลังจากรุกฆาต" The Uncanny Valley (2010)
When they wipe the Czechs out and send the entire Red Army against us, we'll be bled white.Man wird die Tschechen schlagen, und dann die ganze Rote Armee, die unter ihnen war, dann werden wir Saft lassen. Tikhiy Don (1957)
Juicy, ain't they?Sehr saftig! Witness for the Prosecution (1957)
When they wipe the Czechs out and send the entire Red Army against us, we'll be bled white.Man wird die Tschechen schlagen, und dann die ganze Rote Armee, die unter ihnen war, dann werden wir Saft lassen. Tikhiy Don II (1958)
Come on, son. Have your glass of cow juice and then back to the bunkhouse and rest your weary bones with the rest of the cowboys, huh?Trink dein Glas Kuhsaft aus und dann hauen wir uns aufs Ohr, genau wie die anderen Cowboys. Don't Interrupt (1958)
I'd drink that cow juice for weeks and weeks at a time. Nothing else but.Ich habe wochenlang nur Kuhsaft getrunken und nichts anderes. Don't Interrupt (1958)
Do you understand? There should be enough juice in that line to burn the thing to a crisp.- Die Leitung sollte genug Saft haben, um das Ding gut durchzubraten. The Blob (1958)
I'll just go in and get my orange juice.Ich geh eben rein und hol meinen Orangensaft, um bei Kräften zu bleiben. Houseboat (1958)
Sit down.Setz dich, trink deinen Saft. Indiscreet (1958)
What about some snuff...Es fehlt noch 'ne schöne saftige Karotte. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
Twelve big bottles of lemon juice.Zwölf Kisten mit Zitronensaft. Les tricheurs (1958)
One night, before leaving for Paris cream cheese, squash, lamb, lettuce and fruit salad.Eines Abends, bevor sie nach Paris abreisen wollte Frischkäse, Fruchtsaft, Lamm, Salat und Obstsalat. The Lovers (1958)
Give her an orange juice and a portion of dried milk.Geben Sie lhr Orangensaft und eine Portion Trockenmilch. An Angel on Wheels (1959)
- Orange juice, sir.- Orangensaft, Sir. Operation Petticoat (1959)
I'm sorry, sir, I'm afraid we'll have to take him in.Morgen lasse ich ihn im eigenen Saft schmoren. - Tut mir Leid, Sir, ich fürchte, ich muss ihn festnehmen. Operation Petticoat (1959)
Sister Mary asked me to bring you the currant juice.Schwester Mary hat mich gebeten, Ihnen den Johannisbeersaft zu bringen. The Terrible People (1960)
Orange juice.Orangensaft. Cinderfella (1960)
Plenty of orange juice.Reichlich Orangensaft. Cinderfella (1960)
Or, your beets will be crushed.Wenn du rote Beete in dem Silo lagerst, gibt das Saft. Croesus (1960)
For my breakfast, I will eat some of these green apples which grow close to the metal grid.Zum Frühstück esse ich dann von den großen, saftigen Äpfeln am Tor. The Devil's Eye (1960)
Really. They were a dreadful bunch of clots.Das war ja ein furchtbarer Saftladen. Midnight Lace (1960)
Come on, hurry up!Oh, Saftsack, verschwinde! Mill of the Stone Women (1960)
The older the chicken, the better the juice.Je älter das Huhn, desto besser der Saft. Never on Sunday (1960)
Then give me some lemon.Dann gib mir Zitronensaft. Rocco and His Brothers (1960)
I've had two beers and a couple of orange squashes.Ich hatte 2 Bier und 2 Orangensaft. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
I have to go to the cellar immediately, my juice weakens.Ich muss rasch in den Keller, mein Saft lässt nach. The Haunted Castle (1960)
Now, show, juice, your power!Jetzt zeige, Saft, ob Kraft in dir steckt. The Haunted Castle (1960)
Our juice is just gone, so we can't show ourselves.Uns ist bloß der Saft ausgegangen, sonst würden wir uns ja zeigen. The Haunted Castle (1960)
SOMETIMES IT'S SWEET FROSTING, NICE GRAVY.Manchmal ist es ein süßer, wohlschmeckender Saft. A Passage for Trumpet (1960)
"WHEN NOT IN USE, TURN OFF THE J U ICE.""Braucht man keine Kraft, dreht man ab den Saft." Mirror Image (1960)
PUT IT IN ANYTHING-- HER DRINK, J U ICE, SOU P, COFFEE, WATER, ANYTHING.Schütten Sie es irgendwo rein, Saft, Suppe, Kaffee, Wasser. The Chaser (1960)
IF THIS IS THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE, HOW COME YOU LOOK LIKE SOMEBODY JUST STUCK LEMON JUICE IN YOUR BEER, HUH?Wenn das Ihr fröhlichster Tag ist, wieso sehen Sie dann aus, als ob Ihnen jemand Zitronensaft ins Bier geschüttet hat, hm? The Four of Us Are Dying (1960)
It's juicy.Herrlich saftig. The Trouble with Templeton (1960)
Would you send a tomato juice, black coffee and a masseur?Ich hätte gern Tomatensaft, schwarzen Kaffee und einen Masseur. Lover Come Back (1961)
Mr. Webster wants tomato juice, black coffee and a masseur.Tomatensaft, Kaffee und einen Masseur für Mr. Webster. Lover Come Back (1961)
Half a pound of mushrooms, chicken stock, milk, flour, butter lemon juice, touch of herbs.Ein halbes Pfund Pilze, Hühnerbrühe, Milch, Mehl, Zitronensaft, Kräuter... Murder She Said (1961)
Nemo told us where there were rubber trees and the women gathered the sap to seal the pipe connections.Wir fällten Bambusstangen für die Rohrleitung, während die Frauen den Saft... von Gummibäumen sammelten, um damit die Rohre abzudichten. Mysterious Island (1961)
- A couple of grape drinks, please.- Zwei Mal Traubensaft, bitte. Wild in the Country (1961)
you sold her hundreds of dollars' worth of tobacco juice called Bermuda Balm.Sie haben ihr Flaschen verkauft, die mit Tabaksaft gefüllt waren. Wild in the Country (1961)
And there are three cans of fruit juice in there.Und da sind noch drei Dosen Fruchtsaft drin. The Midnight Sun (1961)
Fruit juice?Fruchtsaft? The Midnight Sun (1961)
Fruit juice?Fruchtsaft? The Midnight Sun (1961)
It's grapefruit juice.- Es ist Grapefruitsaft. The Midnight Sun (1961)
Cup of coffee maybe, glass of juice.Eine Tasse Kaffee und ein Glas Saft. The Prime Mover (1961)
Rat fink!Saftsack! Experiment in Terror (1962)
He'll make a juicy dish.Der gibt ein saftiges Mahl ab. Five Weeks in a Balloon (1962)
It seems animals are fond of this fruit... and the berries are ground into juice by the natives... to placate a "mysterious god," who lives on the island.Scheinbar lieben auch die Tiere diese Früchte und die Eingeborenen gewinnen Saft aus den Beeren um eine mysteriöse Gottheit zu beschwichtigen, die auf der Insel lebt. King Kong vs. Godzilla (1962)
Get red berry juice.Hol Saft von roten Beeren. King Kong vs. Godzilla (1962)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขับขี่ปลอดภัย[kān khapkhī pløtphai] (n, exp) EN: safty driving

German-Thai: Longdo Dictionary
Saft(n) |der| น้ำผลไม้, See also: Apfelsaft, Oragensaft, Traubensaft, Zitronensaft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ananassaft { m }pineapple juice [Add to Longdo]
Apfelsaft { m }apple juice [Add to Longdo]
Apfelsaft { m }; Apfelmost { m } (vergoren)cider [Add to Longdo]
Apfelsaftschorle { f }; Apfelschorle { f }apple juice with sparkling mineral water [Add to Longdo]
Chylus { n }; Milchsaft { m }; Darmlymphe { f }chyle [Add to Longdo]
Fond { m }; Fleischsaft { m } [ cook. ]meat juices [Add to Longdo]
Fruchtpresse { f }; Entsafter { m }juicer [Add to Longdo]
Fruchtsaft { m }fruit juice [Add to Longdo]
Gemüsesaft { m }vegetable juice [Add to Longdo]
Himbeersaft { m }raspberry juice [Add to Longdo]
Hustensaft { m }cough syrup [Add to Longdo]
Kirschsaft { m }cherry juice [Add to Longdo]
Maracujasaft { m }passion fruit nectar [Add to Longdo]
Milchsaft { m }latex [Add to Longdo]
Obstsaft { m }fruit juice [Add to Longdo]
Orangensaft { m }; Apfelsinensaft { m } [ cook. ]orange juice [Add to Longdo]
Presse { f } (Saft-) | Pressen { pl }squeezer | squeezers [Add to Longdo]
Saft { m } | Säfte { pl }juice | juices [Add to Longdo]
Saft { m } | Säfte { pl }sap | saps [Add to Longdo]
Saftigkeit { f }juiciness [Add to Longdo]
Saftigkeit { f }sappiness [Add to Longdo]
Saftigkeit { f }succulence; succulency [Add to Longdo]
Saftpresse { f }; Entsafter { m }sqeezer; juice extractor; extractor [Add to Longdo]
Tomatensaft { m }tomato juice [Add to Longdo]
Traubensaft { m } [ cook. ]grape juice [Add to Longdo]
Zitronensaft { m }lemon juice; lemon-juice [Add to Longdo]
Zuckersaft { m } | Zuckersäfte { pl }syrup | syrups [Add to Longdo]
ausgereift; reif; saftig { adj } | ausgereifter; reifer | am ausgereiftesten; am reifstenmellow | mellower | mellowest [Add to Longdo]
den Saft auspressento press out the juice [Add to Longdo]
blutarm; kraftlos; saftlosanemic [ Am. ]; anaemic [ Br. ] [Add to Longdo]
gern; gerne { adv } (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best. [Add to Longdo]
magensaftresistent { adj }entericcoated [Add to Longdo]
saftig { adv }lushly [Add to Longdo]
saftig { adv }sappily [Add to Longdo]
saftig { adj } | saftiger | am saftigstensappy | sappier | sappiest [Add to Longdo]
saftig; fleischig; sukkulent { adj }succulent [Add to Longdo]
saftig { adv }succulently [Add to Longdo]
saftlossapless [Add to Longdo]
saftig { adj } | saftiger | am saftigstenjuicy | juicier | juiciest [Add to Longdo]
saftig { adv }juicily [Add to Longdo]
saftig; grün; üppig { adj } | üppiger Wuchslush | lush growth [Add to Longdo]
saftlos { adv }saplessly [Add to Longdo]
schmoren; dämpfen | schmorend; dämpfend | geschmort; gedämpft | schmort; dämpft | schmorte; dämpfte | im eigenen Saft schmoren [ übtr. ]to stew | stewing | stewed | stews | stewed | to stew in one's own juice [Add to Longdo]
Ist noch Saft übrig?Is there any juice left? [Add to Longdo]
Rotnacken-Saftlecker { m } [ ornith. ]Red-naped Sapsucker [Add to Longdo]
Feuerkopf-Saftlecker { m } [ ornith. ]Red-breasted Sapsucker [Add to Longdo]
Kiefernsaftlecker { m } [ ornith. ]Williamson's Sapsucker [Add to Longdo]
Gelbbauch-Saftlecker { m } [ ornith. ]Yellow-bellied Sapsucker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
果汁[かじゅう, kajuu] Fruchtsaft [Add to Longdo]
[しる, shiru] -Saft, -Suppe, -Bruehe [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] herber Saft (von unreifen Kaki-Fruechten) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  saft
   1. lemonade
   2. juice; sap

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Saft /zaft/ 
   juice; sap

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  saft
   juice; sap

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top