Search result for

rog

(121 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rog-, *rog*
English-Thai: Longdo Dictionary
roger that(slang ) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roger[INT] คำอุทานหมายถึงเข้าใจข้อความ
roger[SL] ร่วมเพศ, See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์
rogue[N] คนไม่ซื่อ, See also: คนโกง, คนทุจริต, Syn. slicker, trickter
rogue[N] อันธพาล, See also: คนเลว, คนเกเร, Syn. ruffian, scoundrel
rogue[N] ช้างหรือสัตว์อื่นที่ผิดแผกและแยกตัวออกจากกลุ่ม
rogue[ADJ] ซึ่งผิดแผกและแยกตัวออกจากกลุ่ม
rogue[VT] ถางทำลายพืชที่ไม่ดีออกไป
rogue[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอกลวง, Syn. defraud, swindle
roguery[N] ความมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: การหลอกลวง, Syn. trickery, villainy, fraud
roguish[ADJ] ขี้โกง, See also: หลอกลวง, Syn. dishonest, unscrupulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
roguish(โร'กวิช) adj. พาล,หลอกลวง,โกง,เจ้าเล่ห์,มารยา,เกเร -roguishly adv. -roguishness n., Syn. mischievous,crafty,knavishg
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
abrogatorn., Syn. cancel
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
acrogen(แอค' โรเจน) n. พืชไร้ดอกจำพวกเฟิร์นหรือมอส
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
aerogram(me) (แอ' โรแกรม) n. จดหมายทางอากาศ, โทรเลขทางอากาศ
aerograph(แอ' โรกราฟ) n. บันทึกอุตุวิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
roguery(n) ความเกเร,ความพาล,ความเจ้าเล่ห์
roguish(adj) ขี้โกง,พาล,เจ้าเล่ห์,เกเร,เจ้ามารยา
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
brogan(n) รองเท้าหุ้มส้น
bullfrog(n) อึ่งอ่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rogatory letterหนังสือส่งประเด็นไปสืบพยาน (ในศาลต่างประเทศ)[ดู letter of request] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
roguesอันธพาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rogues and vagabondsคนจรจัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Roger.- รับทราบ The Astronaut Farmer (2006)
Horace rogers, meet chuck bass. Pleasure.ฮอเรส โรเจอร์ นี่ชัค แบส ค่ะ ด้วยความยินดี Chuck in Real Life (2008)
roger roger, roger rogerรับทราบ รับทราบ Ambush (2008)
- Roger roger.- รับทราบ รับทราบ Rising Malevolence (2008)
Roger, roger.รับทราบ , รับทราบ Destroy Malevolence (2008)
- Roger, roger.- รับทราบ รับทราบ Destroy Malevolence (2008)
Roger, roger.รับทราบ รับทราบ Downfall of a Droid (2008)
- Roger, roger.-รับทราบ รับทราบ Rookies (2008)
Roger, roger.รับทราบ รับทราบ Rookies (2008)
Roger, roger.รับทราบ รับทราบ Rookies (2008)
Roger, roger.รับทราบ รับทราบ Rookies (2008)
- Roger, roger.-รับทราบ รับทราบ Rookies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rogHi, Roger I'm pretty good.
rogRoger slipped on the ice and hurt his leg.
rogThe engagement of Mr Rogers and Miss Smith was announced yesterday.
rogRoger works from morning till night.
rogRoger is a party animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสเพล[ADJ] roguish, See also: rascally, Syn. เหลวไหล, Ant. เอางานเอาการ, Example: เขากลายเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ ใช้ชีวิตเสเพล กินใช้เที่ยวเตร่อย่างฟุ่มเฟือย, Thai definition: ชอบประพฤติเหลวไหล, ไม่เอางานเอาการ, ชอบประพฤติในทางเสื่อมเสีย
หัวไม้[ADJ] rogue, Syn. อันธพาล, Example: เขาเลี้ยงสมุนบริวารที่เป็นนักเลงหัวไม้เอาไว้คอยข่มขู่ผู้ขัดผลประโยชน์
เกเร[ADJ] roguish, See also: knavish, wayward, trouble-making, unruly, delinquent, misbehaved, Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร, พาลเกเร, Example: ความท้อแท้และผิดหวังกระทบกระเทือนทางอารมณ์ทำให้เด็กว่านอนสอนง่ายกลายเป็นเด็กเกเรได้, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative   FR: privilège [m] ; prérogative [f]
อะตอมไฮโดรเจน[n. exp.] (atǿm haidrojēn) FR: atome d'hydrogène [m]
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บ๊อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
บ่อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
บุพนิมิต[n.] (bupphanimit) EN: prognostication   
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROG    R AA1 G
ROGEL    R OW1 G AH0 L
ROGAN    R OW1 G AH0 N
ROGUE    R OW1 G
ROGIN    R OW1 G IH2 N
ROGUS    R OW1 G AH0 S
ROGAL    R OW1 G AH0 L
ROGGE    R AA1 G
ROGER    R AA1 JH ER0
ROGGOW    R AA1 G OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Roger    (n) (r o1 jh @ r)
roger    (uh) (r o1 jh @ r)
rogue    (n) (r ou1 g)
Rogers    (n) (r o1 jh @@ z)
rogues    (n) (r ou1 g z)
roguery    (n) (r ou1 g @ r ii)
roguish    (j) (r ou1 g i sh)
rogation    (n) (r ou1 g ei1 sh @ n)
rogations    (n) (r ou1 g ei1 sh @ n z)
rogueries    (n) (r ou1 g @ r i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Roggen(n ) ข้าวไร เช่น Heute habe ich einen Sauerteig aus Weizen, Roggen und Wasser.
Roggenbrot(n ) ขนมปังข้าวไรย์ เช่น So lässt sich mit gewöhnlicher Hefe zwar ein Weizenbrot, aber kein richtiges Roggenbrot backen. Roggenteige brauchen eine Säuerung.
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม
Drogenentzugsklinik(n) |die, pl. Drogenentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
heterogen(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสมไม่เข้ากัน, See also: S. verschiedenartig, A. homogen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rogen {m} (Fischeier)roe [Add to Longdo]
Roggen {m} [bot.]rye [Add to Longdo]
Roggenbrot {n}rye bread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, ] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior [Add to Longdo]
烂崽[làn zǎi, ㄌㄢˋ ㄗㄞˇ, / ] rogue; rowdy; unreliable chap [Add to Longdo]
罗杰[Luó jié, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Roger [Add to Longdo]
罗杰斯[Luó jié sī, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄙ, / ] Rogers [Add to Longdo]
费德勒[Fèi dé lè, ㄈㄟˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Roger Feder (Swiss tennis star) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  rog [rɔx]
     skate; stingray
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top