ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gedanken*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gedanken, -gedanken-
Possible hiragana form: げだんけん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
gedankenlos(adj, adv) โดยไม่ได้คิด, โดยไม่ทันได้คิด เช่น Das war gedankenlos von dir! นี่เธอไม่ได้คิดเลยนะเนี่ย!, See also: ohne nachzudenken, A. überlegt, Syn. unüberlegt
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
gedankenlos(adj, adv) อย่างผลีผลาม, ที่ไม่ได้ตริตรองก่อน เช่น Es war gedankenlos von ihr, von dem gefährlichen Thema anzufangen. หล่อนไม่ได้คิดก่อนที่จะเริ่มหัวข้อที่ล่อแหลม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Idee {f}; Anschauung {f}; Vorstellung {f} | auf einen Gedanken kommen | eine Vorstellung geben vonidea | to conceive an idea | to give an idea of [Add to Longdo]
Gedankenaustausch {m}exchange of ideas [Add to Longdo]
Gedankenblitz {m} | Gedankenblitze {pl}sudden inspiration | sudden inspirations [Add to Longdo]
Gedankenexperiment {n}gedanken experiment; thought experiment [Add to Longdo]
Gedankengang {m}train of thought; train of thoughts [Add to Longdo]
Gedankenleser {m}mind reader [Add to Longdo]
Gedankenlosigkeit {f}thoughtlessness [Add to Longdo]
Gedankenreichtum {m}wealth of ideas [Add to Longdo]
Gedankensplitter {m}aphorism [Add to Longdo]
Gedankenstrich {m}; Strich {m}dash [Add to Longdo]
Gedankenübertragung {f} | Gedankenübertragungen {pl}telepathy | telepathies [Add to Longdo]
Geviertstrich {m}; langer Gedankenstrichem dash [Add to Longdo]
Halbgeviertstrich {m}; kurzer Gedankenstrichen dash [Add to Longdo]
Hintergedanken {m} | Hintergedanken {pl}ulterior motive | ulterior motives [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Nebengedanke {f} | Nebengedanken {pl}secondary object | secondary objects [Add to Longdo]
Selbstmordgedanken {pl} | sich mit Selbstmordgedanken tragenthoughts of suicide | to contemplate suicide [Add to Longdo]
Tiefgang {m} (von Gedanken)thoughtfulness [Add to Longdo]
diffus (Gedanken) {adj}vague; hazy; foggy [Add to Longdo]
sich bei dem Gedanken ertappen, dass ...to catch oneself thinking that [Add to Longdo]
sich fragen; gern wissen wollen; gespannt sein; sich Gedanken machen | Ich frage mich warum?to wonder (at) | I wonder why! [Add to Longdo]
gedankenlos; sorglos {adj} | gedankenloser; sorgloser | am gedankenlosesten; am sorglosestenthoughtless | more thoughtless | most thoughtless [Add to Longdo]
gedankenlos {adv}thoughtlessly [Add to Longdo]
gedankenlosunreflecting [Add to Longdo]
gedankenlos {adv}unreflectingly [Add to Longdo]
gedankenlosunthinking [Add to Longdo]
gedankenlos {adv}unthinkingly [Add to Longdo]
gedankenreichrich in ideas [Add to Longdo]
gedankenvoll {adj}musing [Add to Longdo]
gedankenvollpensive [Add to Longdo]
gedankenvoll {adv}pensively [Add to Longdo]
gedankenvoll {adv}thoughtfully [Add to Longdo]
geistesabwesend sein; in Gedanken verloren seinto be in a brown study [Add to Longdo]
nachdenklich; gedankenvoll; grüblerisch {adj}thoughtful [Add to Longdo]
zerstreut; schusselig; schusslig; zerfahren; konfus; gedankenlos; verwirrt {adj}scatterbrained [Add to Longdo]
Der Wunsch war der Vater des Gedankens.The wish was father to the thought. [Add to Longdo]
Die Gedanken sind frei.Thoughts are free. [Add to Longdo]
Diese Gedankengänge sind ihm fremd.Such thoughts are alien to him. [Add to Longdo]
Ich muss meine Gedanken beisammen haben.I must have my wits about me. [Add to Longdo]
Ihn schauderte bei dem Gedanken.He cringed at the thought. [Add to Longdo]
Kommen Sie nur nicht auf den Gedanken, dass ...Don't run with the idea that ... [Add to Longdo]
Machen Sie sich deswegen keine Gedanken!Don't let it trouble you! [Add to Longdo]
Worte eines Betrunkenen sind die Gedanken des Nüchternen.A drunken man's words are a sober man's thoughts. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感想[かんそう, kansou] Gedanken, Eindruecke [Add to Longdo]
文脈[ぶんみゃく, bunmyaku] Kontext, Zusammenhang, Gedankengang [Add to Longdo]
沈思黙考[ちんしもっこう, chinshimokkou] tief_in_Gedanken_versunken_sein [Add to Longdo]
述懐[じゅっかい, jukkai] (Aeusserung von) Gedanken und Erinnerungen [Add to Longdo]
雑感[ざっかん, zakkan] allerlei_Gedanken, allerlei_Eindruecke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 gedanken
  /g@?dahn?kn/, adj.
 
   Ungrounded; impractical; not well-thought-out; untried; untested.
 
   ?Gedanken? is a German word for ?thought?. A thought experiment is one you
   carry out in your head. In physics, the term gedanken experiment is used to
   refer to an experiment that is impractical to carry out, but useful to
   consider because it can be reasoned about theoretically. (A classic
   gedanken experiment of relativity theory involves thinking about a man in
   an elevator accelerating through space.) Gedanken experiments are very
   useful in physics, but must be used with care. It's too easy to idealize
   away some important aspect of the real world in constructing the
   ?apparatus?.
 
   Among hackers, accordingly, the word has a pejorative connotation. It is
   typically used of a project, especially one in artificial intelligence
   research, that is written up in grand detail (typically as a Ph.D. thesis)
   without ever being implemented to any great extent. Such a project is
   usually perpetrated by people who aren't very good hackers or find
   programming distasteful or are just in a hurry. A gedanken thesis is
   usually marked by an obvious lack of intuition about what is programmable
   and what is not, and about what does and does not constitute a clear
   specification of an algorithm. See also {AI-complete}, {DWIM}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gedanken /gədaŋkən/ 
  cogitations

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top