ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamma rays

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamma rays-, *gamma rays*, gamma ray
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma raysรังสีแกมมา [TU Subject Heading]
Gamma Raysรังสีแกมม่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of gamma rays from dark matter annihilations,จากการทำลายล้างของสสารมืด ต่อทฤษฎีเส้นเชือก The Pirate Solution (2009)
The first wave of lethal gamma rays will reach our solar system in the next two weeks.คลื่นรังสีแกมม่าร้ายแรง จะไปถึงระบบสุริยะของเราอีก 2 สัปดาห์ A Message Back (2011)
It was created by bombarding the plant with gamma rays.เพราะมันเกิดจากการฉายรังสีแกมมา Welcome to Briarcliff (2012)
Tell them to put the spectrometers on the roof and calibrate them for gamma rays.ให้เอาเครื่องตรวจค้นขึ้นหลังคา ปรับให้รองรับรังสี แกมม่า The Avengers (2012)
A hypernova spews so much radiation into space-- not just light, but X-rays and gamma rays-- that planets that are dozens or perhaps hundreds of light-years away could be stripped of their atmospheres and bathed in deadly radiation.รังสีมากเข้าไปเขียนแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงเบา แต่รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ว่าดาวเคราะห์ที่มีหลายสิบ Sisters of the Sun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังสีแกมม่า[n. exp.] (rangsī kaēmmā) EN: gamma rays   FR: rayons gamma [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伽马射线[gā mǎ shè xiàn, ㄍㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma rays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンマ線;γ線[ガンマせん, ganma sen] (n,adj-no) gamma rays [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top